Koronawirus - aktualności

Koronawirus - aktualności

 >>ZARZĄDZENIE Nr 30 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika W Toruniu z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania na obszarze czerwonym administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

>>ZARZĄDZENIE Nr 228 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na obszarze czerwonym

>> Komunikat JM Rektora UMK z dnia 16.10.2020 r.

teams logo 100x40 ZOBACZ KONIECZNIE:  Jak nauczać i studiować za pomocą Microsoft Teams - KRÓTKIE WIDEO INSTRUKCJE nowe

ZOBACZ:  Jak przeprowadzić egzamin, test dla studentów za pomocą Microsoft Teams - WIDEO INSTRUKCJE 

>>List Prorektorów do Studentek i Studentów 

>>ZARZĄDZENIE Nr 28 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 1 października 2020 r. do 28 lutego 2021 r. 

>>ZARZĄDZENIE Nr 188 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

>>ZARZĄDZENIE Nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

>>Komunikat ws. kształcenia 

 Ankieta COVID-19 zaburzenia smaku i węchu skierowana do osób, które chorowały na COVID-19. Ankieta jest dobrowolna oraz anonimowa

>>ZARZĄDZENIE Nr 151 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 109 Rektora UMK z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

>>Azjaci mniej narażeni na utratę węchu i smaku

>>List prorektorów UMK ds. kształcenia do społeczności akademickiej ( Zarzadzenie Nr 147 Rektora UMK)

>>Zarzadzenie Nr 130 Rektora UMK

>>Rektor w sprawie domów studenckich 

>>Zasady powrotu do akademików

>>List Rektorów UMK do społeczności akademickiej 

>>Praca administracji - zarządzenie Nr 21

>>Kształcenie zdalne - zarządzenie Rektora z 27 maja 

>>Zarządzenie Nr 109 Rektora UMK

>>Koronawirus podstępem uszkadza neurony

>>Ruszają badania kliniczne nad Covid-19

>>Zarządzenie Rektora UMK z 30 kwietnia

>>Zajęcia w formie zdalnej (zarządzenie Rektora z 30 kwietnia)

>>Kanclerz o pracy administracji (zarządzenie z 29 kwietnia)

>>ZARZĄDZENIE Nr 86 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 65 Rektora UMK z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie nadzwyczajnego trybu podejmowania uchwał przez organy kolegialne w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu250.71 KB

>>Zarządzenie Rektora UMK z 24 kwietnia

>>Kanclerz o pracy administracji (zarządzenie z 24 kwietnia)

>>Naukowcy z CM UMK ekspresowo wykrywają SARS-CoV-2

>>20 000 stypendiów i grantów dla studentów i nauczycieli akademickich

>>Przez nos do mózgu. Koronawirus a układ nerwowy

>> Obieg i kontrola dokumentów finansowych (zarządzenie Rektora z 15 kwietnia)

>> Zarządzenie Rektora UMK z 10 kwietnia

>> Zajęcia w formie zdalnej (zarządzenie Rektora z 10 kwietnia)

>> Kanclerz o pracy administracji (zarządzenie z 10 kwietnia) 

>> Konkurs Szybka Ścieżka "Koronawirusy"

>> Apel KRASP w obliczu epidemii


>> Uniwersytet wydrukuje przyłbice


>> Działania YUFE podczas pandemii

>> List do społeczności akademickiej ws. jakości kształcenia


>>Komunikat JM Rektora UMK z 1 kwietnia 2020 r.

>> Naukowcy z Collegium Medicum UMK w walce z Covid-19


>> Listy zajęć zdalnych na wydziałach

>> Przesłanie Władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu do społeczności akademickiej


 >> ZARZĄDZENIE Nr 39 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej

>> ZARZĄDZENIE Nr 38 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


>> 
Zarządzenie nr 11 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji UMK oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.


>> Komunikat Kanclerza UMK dla mieszkańców domów studenckich

>> List Prorektora prof. dr. hab. Andrzeja Sokali do Studentów i Doktorantów


>> List Dziekana Wydziału Lekarskiego do studentów Collegium Medicum UMK 


>> 
ZARZĄDZENIE Nr 35 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego ds. zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń i choroby zakaźnej COVID-19 wśród członków społeczności Collegium Medicum


>> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

>> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta


>>ZARZĄDZENIE Nr 34 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 >> List JM Rektora UMK z dnia 13.03.2020 r. 

>> ZARZĄDZENIE Nr 9 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 12 do 25 marca 2020 r.

>> Komunikat Rektora UMK w Toruniu z dnia 11.03.2020 r.

>> Komunikat Rektora UMK w Toruniu z dnia 09.03.2020 r. 

>> Komunikat Rektora UMK w Toruniu z dnia 06.03.2020 r.
 

>> Komunikat w sprawie zagrożenia epidemiologicznego z dnia 04.03.2020 r.