Koronawirus - aktualności

Koronawirus - aktualności


>> Listy zajęć zdalnych na wydziałach 

>> Przesłanie Władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu do społeczności akademickiej


 >> ZARZĄDZENIE Nr 39 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej

>> ZARZĄDZENIE Nr 38 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


>> 
Zarządzenie nr 11 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji UMK oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.


>> Komunikat Kanclerza UMK dla mieszkańców domów studenckich

>> List Prorektora prof. dr. hab. Andrzeja Sokali do Studentów i Doktorantów


>> List Dziekana Wydziału Lekarskiego do studentów Collegium Medicum UMK 


>> 
ZARZĄDZENIE Nr 35 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego ds. zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń i choroby zakaźnej COVID-19 wśród członków społeczności Collegium Medicum


>> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

>> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta


>>ZARZĄDZENIE Nr 34 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 >> List JM Rektora UMK z dnia 13.03.2020 r. 

>> ZARZĄDZENIE Nr 9 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 12 do 25 marca 2020 r.

>> Komunikat Rektora UMK w Toruniu z dnia 11.03.2020 r.

>> Komunikat Rektora UMK w Toruniu z dnia 09.03.2020 r. 

>> Komunikat Rektora UMK w Toruniu z dnia 06.03.2020 r.
 

>> Komunikat w sprawie zagrożenia epidemiologicznego z dnia 04.03.2020 r.