Władze

Władze Collegium Medicum UMK na kadencję 2016-2020

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska - Prorektor ds. Collegium Medicum
Prorektor ds. Collegium Medicum:

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska


zakres działania i godziny urzędowania

Sekretariat Prorektorów w Collegium Medicum

 Prof. dr hab. Jacek Kubica - Prorektor ds. Badań Naukowych Prorektor ds. Badań Naukowych:

prof. dr hab. Jacek Kubica

zakres działaniaprof. dr hab. Adam Buciński Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Collegium Medicum w Bydgoszczy:

prof. dr hab. Adam Buciński

zakres działania


 prof. dr hab. Mariusz Dubiel
Pełnomocnik Rektora ds. Promocji i Rozwoju Collegium Medicum w Bydgoszczy:


prof. dr hab. Mariusz Dubiel

zakres działania

prof. dr hab. Jacek Manitius
Pełnomocnik Rektora ds. Klinicznych Collegium Medicum w Bydgoszczy:


prof. dr hab. Jacek Manitius

zakres działania 


 

Pełnomocnik Rektora ds. realizacji zadań związanych z nowym modelem kształcenia doktorantów: 

dr hab. Celestyna Mia-Kierzenkowska


 

Pełnomocnik Rektora ds. realizacji zadań związanych z nowym modelem kształcenia doktorantów: 

Prof. dr hab. Andrzej Kurylak 


 

Pełnomocnik Rektora ds. realizacji zadań związanych z nowym modelem kształcenia doktorantów: 

Prof. dr hab. Ewa Żekanowska prof. dr hab. Arkariusz Jawień
Dyrektor Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK:

prof. dr hab. Arkadiusz Jawień 

kontakt


prof. dr hab. Stefan Kruszewski Wydział Farmaceutyczny

Dziekan: prof. dr hab. Stefan Kruszewski

Prodziekani:
Prodziekan ds. jakości kształcenia - prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska
Prodziekan ds. studenckich - prof. dr hab. Ewa Żekanowska
Prodziekan ds. nauki - prof. dr hab. Michał Marszałł

kontaktdr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK Wydział Lekarski

Dziekan: dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK

Prodziekani:
Prodziekan ds. studenckich - prof. dr hab. Michał Szpinda
Prodziekan ds. polityki kadrowej i finansowej - prof. dr hab. Alina Woźniak
Prodziekan ds. naukowo-badawczych - prof. dr hab. Marek Koziński

kontaktprof. dr hab. Kornelia Kędziora-KornatowskaWydział Nauk o Zdrowiu

Dziekan:
prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

Prodziekani:
Prodziekan ds. ekonomicznych i nauki - prof. dr hab. Alina Borkowska
Prodziekan ds. studenckich i polityki kadrowej - prof. dr hab. Jacek Klawe
Prodziekan ds. kształcenia i rozwoju - dr hab. Maria Kłopocka

kontaktZ-ca Kanclerza ds. Collegium Medicum
mgr Marzena Ruczyńska

kontakt

Z-ca Kwestora ds. Collegium Medicum
mgr Magdalena Jażdżejewska

kontakt

Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum
mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec

kontakt

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
dr Jacek Kryś

kontakt

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy 
dr Wanda Korzycka-Wilińska

kontakt

Pełnomocnik Dyrektor ds. Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr Joanna Słomkowska
kontaktPrzedstawiciele Collegium Medicum wybrani do Senatu UMK >>