HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Rada Collegium Medicum

Rada Collegium Medicum

 

Rada Collegium Medicum

 

 

Przewodnicząca Rady Collegium Medicum – Prorektor ds. Collegium Medicum

Prof. dr hab. Kornelia Kędziora – Kornatowska

 

Pełnomocnik Rektora

Prof. dr hab. Adam Buciński  

 

Przewodniczący rad dyscyplin naukowych należących do dziedzin nauk medycznych i nauk
o zdrowiu

Prof. dr hab. Andrzej Kurylak

Prof. dr hab. Michał Marszałł

Prof. dr hab. Dariusz Grzanka

 

Dziekani Wydziałów Collegium Medicum

Prof. dr hab. Alina Borkowska

Prof. dr hab. Stefan Kruszewski

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

 

Członkowie Senatu - Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Uniwersytetu

Prof. dr hab. Rafał Czajkowski

Prof. dr hab. Tomasz Grzybowski

Prof. dr hab. Jacek Kubica

Prof. dr hab. Maria Szewczyk

Prof. dr hab. Wojciech Zegarski

Dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK

Dr hab. Artur Słomka, prof. UMK

 

Członkowie Senatu - Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

Dr Mateusz Badura

Dr Maciej Balcerek

Dr Andrzej Lewandowski

Dr Łukasz Pałkowski

 

 

Członkowie Senatu - Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Mgr inż. Lidia Król – Durmowicz

 

Członkowie Senatu – Przedstawiciele studentów

Inga Szlagor

Paulina Jaworska

Dmytro Nikolaichuk

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Prof. dr hab. Ewa Żekanowska

 

Dyrektor Centrum Kształcenia w Języku Angielskim CM UMK

Prof. dr hab. Arkadiusz Jawień

 

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Dr n. med. Agnieszka Rogalska

 

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś

 

Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej do spraw Biblioteki Medycznej

Mgr Joanna Słomkowska

 

Kanclerz UMK

Dr Tomasz Jędrzejewski

 

Zastępca Kanclerza ds. CM

Dr Marzena Ruczyńska

 

Zastępca Kwestora ds. CM

Mgr Magdalena Jażdżejewska 

 

 

Uczestniczący w posiedzeniach Rady Collegium Medicum
z głosem doradczym

 

Przedstawiciel Związku Zawodowego Lekarzy

Prof. dr hab. Paweł Burduk

Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego 

prof. dr hab. Robert Ślusarz

Przedstawiciel Związku Zawodowego „Solidarność”

Dr Wieńczysława Adamczyk

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Collegium Medicum

Mgr Igor Makacewicz

Przedstawiciel Samorządu Doktorantów

Mgr Małgorzata Grochocka

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

Maciej Jackowski