Rada Collegium Medicum

Rada Collegium Medicum

 

Rada Collegium Medicum

 

Przewodnicząca Rady Collegium Medicum – Prorektor ds. Collegium Medicum

Prof. dr hab. Kornelia Kędziora – Kornatowska

Pełnomocnik Rektora

Prof. dr hab. Adam Buciński  

Przewodniczący rad dyscyplin naukowych należących do dziedzin nauk medycznych i nauk
o zdrowiu

Prof. dr hab. Andrzej Kurylak

Prof. dr hab. Michał Marszałł

Dr hab. Katarzyna Sierakowska, prof. UMK

Dziekani Wydziałów Collegium Medicum

Prof. dr hab. Alina Borkowska

Prof. dr hab. Stefan Kruszewski

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Członkowie Senatu - Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Uniwersytetu

Prof. dr hab. Rafał Czajkowski

Prof. dr hab. Tomasz Grzybowski

Prof. dr hab. Jacek Kubica

Prof. dr hab. Maria Szewczyk

Prof. dr hab. Wojciech Zegarski

Dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK

Dr hab. Artur Słomka, prof. UMK

Członkowie Senatu - Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

Dr Maciej Balcerek

Dr Andrzej Lewandowski

Dr Łukasz Pałkowski

Mgr Mateusz Badura

Członkowie Senatu - Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Mgr inż. Lidia Król – Durmowicz

Członkowie Senatu – Przedstawiciele studentów

Paweł Cybulski WL

Patryk Groszyk WL

Karol Ryska WF

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Prof. dr hab. Ewa Żekanowska

Dyrektor Centrum Kształcenia w Języku Angielskim CM UMK

Prof. dr hab. Arkadiusz Jawień

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Dr n. med. Wanda Korzycka – Wilińska

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś

Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej do spraw Biblioteki Medycznej

Mgr Joanna Słomkowska

Kanclerz UMK

Dr Tomasz Jędrzejewski

Zastępca Kanclerza ds. CM

Dr Marzena Ruczyńska

Zastępca Kwestora ds. CM

Mgr Magdalena Jażdżejewska 

Uczestniczący w posiedzeniach Rady Collegium Medicum
z głosem doradczym

Przedstawiciel Związku Zawodowego „Solidarność”

Dr Wieńczysława Adamczyk

Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

Dr hab. Barbara Książkiewicz, prof. UMK

Przedstawiciel Związku Zawodowego Lekarzy

Prof. dr hab. Paweł Burduk

Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Collegium Medicum

Mgr Igor Makacewicz

Przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Inicjatywa Pracownicza”

Dr Hanna Trzcinska

Przedstawiciel Samorządu Doktorantów

Mgr Eliza Oleksy

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

Bogumiła Kochanek