Deklaracja Dostępności

Deklaracja DostępnościUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy – www.cm.umk.pl.
 • Data publikacji strony internetowej: 2004-11-24
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-07

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:
 • grafiki nie posiadają tekstu alternatywnego lub tekst jest nieprawidłowy,
 • filmy nie posiadają napisów rozszerzonych,
 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji,
 • występuje tekst w postaci grafiki,
 • występują elementy o zbyt niskim kontraście,
 • brak możliwości pełnej obsługi strony za pomocą klawiatury,
 • brak prawidłowej deklaracji języka,
 • brak mechanizmu zatrzymującego slider na stronie głównej,
 • nie da się dotrzeć do wszystkich elementów za pomocą fokusa klawiatury,
 • fokus jest niewidoczny,
 • okienka/zakładki otwierają się w nowym oknie,
 • dokumenty do pobrania są niedostępne cyfrowo.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-29
Deklarację dostępności cyfrowej sporządzono na podstawie samobadania przeprowadzonego przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na adres poczty elektronicznej dostepnosc@umk.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Deklarację dostępności architektonicznej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Budynek A

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
 • W budynku brak portierni
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): inż. Anita Budzińska – tel. 52 585 33 18
 • Ilość kondygnacji – 4 (od poziomu piwnicy do II piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzą dwa wejścia:
 • wejście główne (schody z poręczami),
 • wejście boczne (schody z poręczami).
Brak podjazdów, pochylni, platform.
Zainstalowana winda zewnętrzna z dostępem z poziomu „0” do I piętra wycofana z użytkowania ze względów technicznych.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się trzema klatkami schodowymi:
 • klatka schodowa – komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra, przy schodach poręcze,
 • klatka schodowa – komunikacja od poziomu parteru do II piętra, przy schodach poręcze,
 • klatka schodowa (wejście boczne) - komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra, przy schodach poręcze.
Brak możliwości korzystania z windy. Brak platform.
Na drogach komunikacji wewnętrznych brak progów, filarów czy przegród, utrudniających poruszanie się.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku są tablice informacyjne i infokiosk.
Brak planów dotykowych.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i I piętrze (wejście główne).

Wyposażenie wspomagające

W budynku:
 • znajduje się przenośna pętla indukcyjna w pomieszczeniach Dziekanatu Wydziału Lekarskiego (II piętro)
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Ewakuacja

W budynku:
 • znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne
 • brak dźwiękowego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych

Budynek B (Dom Studencki nr 2)

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
 • W budynku znajduje się portiernia.
 • Kierownik: mgr Małgorzata Maliszewska - tel. 52 585 33 53
 • Ilość kondygnacji – 3 (od poziomu parteru do II piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzą 2 wejścia :
 • wejście główne schodami bez poręczy,
 • wejście boczne z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
Brak windy zewnętrznej, platform.
Na parkingu ogólnodostępnym od strony wejścia bocznego wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną klatką schodową prowadzącą na II piętro, przy schodach poręcze.
Na drogach komunikacji wewnętrznych brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.
W budynku brak wind wewnętrznych, platform.

Segmenty mieszkalne

W budynku na parterze znajduje się pokój jednoosobowy z toaletą dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku są tablice informacyjne, brak planów dotykowych oraz infokiosku.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:
 • znajduje się pętla indukcyjna w pomieszczeniu portierni
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Ewakuacja

W budynku:
 • znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych
 • znajduje się system dźwiękowy sygnalizacji (na wypadek pożaru)

Budynek C

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
 • W budynku brak portierni
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna na budynku (opiekun budynku): inż. Anita Budzińska – tel. 52 585 33 18
 • Ilość kondygnacji – 3 (z poziomu parteru na II piętro)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście z poziomu 0. Brak windy zewnętrznej, podjazdów, pochylni, platform. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną klatką schodową – komunikacja od poziomu parteru do II piętra, przy schodach poręcze. Brak wind, platform. W budynku istnieją bariery poziome przestrzeni komunikacyjnej.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku są tablice informacyjne. Brak planów dotykowych i infokiosku. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:
 • brak pętli indukcyjnej
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Ewakuacja

W budynku:
 • brak schodowego krzesła ewakuacyjnego
 • brak dźwiękowego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych

Budynek D

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
 • W budynku brak portierni
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna na budynku (opiekun budynku): inż. Anita Budzińska – tel. 52 585 33 18
 • Ilość kondygnacji – 2 (z poziomu parteru na I piętro)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście z poziomu 0.
Brak windy zewnętrznej, podjazdów, pochylni, platform.
Wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną klatką schodową – komunikacja od poziomu parteru do I piętra, przy schodach poręcze.
Brak wind, platform.
W budynku istnieją bariery poziome przestrzeni komunikacyjnej.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku są tablice informacyjne.
Brak planów dotykowych i infokiosku.
Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:
 • brak pętli indukcyjnej
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Ewakuacja

W budynku:
 • brak schodowego krzesła ewakuacyjnego
 • brak dźwiękowego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych

Budynek F

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
 • W budynku jest portiernia – tel. 52 585 33 50
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): inż. Anita Budzińska – tel. 52 585 33 18
 • Ilość kondygnacji – 5 (od poziomu piwnicy do III piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzą trzy wejścia:
 • wejście główne (schody z poręczami), drzwi otwierane automatycznie,
 • wejście od strony parkingu z poziomu „0”,
 • wejście od strony parkingu do windy z poziomu „0”.
Brak podjazdów, pochylni, platform.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną klatką schodową - komunikacja od poziomu piwnicy do III piętra, przy schodach poręcze.
W budynku znajduje się winda – komunikacja od poziomu parteru do III piętra (możliwość zjazdu na poziom „0” – wyjście z budynku).
Brak platform.
Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku są tablice informacyjne i infokiosk.
Brak planów dotykowych.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i I piętrze,

Wyposażenie wspomagające

W budynku:
 • znajdują się przenośne pętle indukcyjne:
 • - w pomieszczeniach Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu (parter)
  - w pomieszczeniach Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego (II piętro)
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Ewakuacja

W budynku:
 • znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne
 • znajduje się dźwiękowy system sygnalizacji pożaru (SSP)
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych
 • Budynek dydaktyczny Sandomierska 16

  Informacje ogólne:

  • Adres: ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz
  • W budynku jest portiernia - tel. 52 585 54 08
  • Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
  • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): mgr Sylwia Dończewska – tel. 52 585 39 17
  • Ilość kondygnacji - 3 (od poziomu piwnicy do I piętra)

  Dojazd/dojście do budynku

  Do budynku prowadzi jedno wejście (schody z poręczami). Brak windy zewnętrznej, podjazdów, pochylni, platform. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

  Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

  Komunikacja wewnątrz budynku:

  W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się dwiema klatkami schodowymi:
  • klatka główna schodowa – komunikacja od poziomu piwnicy do I piętra, przy schodach poręcze,
  • boczna klatka schodowa – komunikacja od poziomu piwnicy do I piętra, przy schodach poręcze.
  Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się. Brak platform. W budynku znajduje się winda – komunikacja od poziomu piwnicy do I piętra.

  Informacja o rozkładzie pomieszczeń

  W budynku znajdują się tablice informacyjne. Brak planów dotykowych i infokiosku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

  Wyposażenie wspomagające

  W budynku:
  • znajduje się pętla indukcyjna w pomieszczeniu portierni
  • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
  • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

  Ewakuacja

  W budynku:
  • brak schodowego krzesła ewakuacyjnego
  • brak dźwiękowego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)
  • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych

  Dom Studencki nr 1

  Informacje ogólne:

  • li>Adres: ul. Bartłomieja z Bydgoszczy 6, 85-796 Bydgoszcz
  • W budynku znajduje się portiernia oraz biuro kierownika
  • Kierownik: mgr Krystian Marciniak - tel. 52 585 60 99
  • Ilość kondygnacji: klatki I-IV - 6 (od poziomu piwnicy do IV piętra), klatki V-VI - 5 (od poziomu piwnicy do III piętra)

  Dojazd/dojście do budynku

  Do budynku prowadzi 6 wejść (do poszczególnych klatek schodowych):
  • wejście do klatki schodowej z poziomu „0”
  • drzwi wejściowe otwierane ręcznie
  Brak windy zewnętrznej, platform. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

  Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

  Komunikacja wewnątrz budynku

  W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się sześcioma klatkami schodowymi (po jednej w każdym wejściu) prowadzącymi w przypadku klatek I-IV na IV piętro, a w przypadku klatek V i VI na III piętro; przy schodach poręcze. Na drogach komunikacji wewnętrznych brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się. W budynku brak wind wewnętrznych.

  Segmenty mieszkalne

  W budynku brak pokojów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

  Informacja o rozkładzie pomieszczeń

  W budynku są tablice informacyjne, brak planów dotykowych oraz infokiosku.

  Wyposażenie wspomagające

  W budynku:
  • znajduje się pętla indukcyjna. w pomieszczeniu portierni
  • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń kontrastowych
  • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

  Ewakuacja

  W budynku:
  • znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne
  • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych
  • brak systemu dźwiękowego, sygnalizacji (na wypadek pożaru)

  Dom Studencki nr 3

  Informacje ogólne:

  • Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 46 ,85-090 Bydgoszcz
  • W budynku znajduje się recepcja.
  • Kierownik: inż. Małgorzata Kaczmarek - tel. 52 585 39 70
  • Ilość kondygnacji – 7 (od poziomu parteru do VI piętra)

  Dojazd/dojście do budynku

  Do budynku prowadzi jedno wejście główne z podjazdem dla osób niepełnosprawnych; drzwi otwierane ręcznie.
  Brak windy zewnętrznej, platform.
  Na parkingu wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

  Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

  Komunikacja wewnątrz budynku:

  W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się 3 klatkami schodowymi prowadzącymi z parteru na VI piętro, przy schodach poręcze.
  Na drogach komunikacji wewnętrznych brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.
  W budynku znajdują się 2 windy wewnętrzne.

  Segmenty mieszkalne

  W budynku znajduje się 12 pokojów 2-osobowych z toaletą dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.

  Informacja o rozkładzie pomieszczeń

  W budynku są tablice informacyjne, brak planów dotykowych oraz infokiosku.

  Wyposażenie wspomagające

  W budynku:
  • znajduje się pętla indukcyjna w pomieszczeniu portierni
  • w windzie na przyciskach znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille'a
  • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

  Ewakuacja

  W budynku:
  • znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne
  • brak dotykowych systemów ewakuacyjnych, głosowy system ewakuacyjny DSO
  • znajduje się system dźwiękowy sygnalizacji (na wypadek pożaru)

  Budynek audytoryjny

  Informacje ogólne:

  • Adres: ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
  • W budynku jest portiernia – tel. 52 585 35 21
  • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
  • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): inż. Anita Budzińska – tel. 52 585 33 18
  • Ilość kondygnacji – 4 (od poziomu piwnicy do II piętra)

  Dojazd/dojście do budynku

  Do budynku prowadzi jedno wejście (schody z poręczami) z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
  Brak windy zewnętrznej, pochylni, platform.
  Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

  Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

  Komunikacja wewnątrz budynku:

  W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną klatką schodową - komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra, przy schodach poręcze.
  Brak wind, platform.
  Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

  Informacja o rozkładzie pomieszczeń

  W budynku są tablice informacyjne.
  Brak planów dotykowych i infokiosku.
  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na II piętrze.

  Wyposażenie wspomagające

  W budynku:
  • brak pętli indukcyjnych
  • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
  • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

  Ewakuacja

  W budynku:
  • znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne
  • znajduje się dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej (SSP)
  • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych

  Budynek diagnostyczny Patomorfologii

  Informacje ogólne:

  • Adres: ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
  • W budynku jest portiernia – tel. 52 585 38 06
  • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
  • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): inż. Anita Budzińska – tel. 52 585 33 18
  • Ilość kondygnacji – 4 (od poziomu piwnicy do II piętra)

  Dojazd/dojście do budynku

  Do budynku prowadzą dwa wejścia główne:
  • wejście do Katedry Medycyny Sądowej z poziomu „0”,
  • wejście do pozostałych jednostek organizacyjnych (schody z poręczami) z podjazdem dla osób niepełnosprawnych z poręczą.
  Brak windy zewnętrznej, pochylni, platform.
  Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

  Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

  Komunikacja wewnątrz budynku:

  W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się trzema klatkami schodowymi:
  • klatka schodowa w Katedrze Medycyny Sądowej – komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra, przy schodach poręcze,
  • klatka schodowa - komunikacja od poziomu piwnicy na II piętro, przy schodach poręcze,
  • klatka schodowa - komunikacja od poziomu parteru na II piętro, przy schodach poręcze.
  Brak wind, platform.
  Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

  Informacja o rozkładzie pomieszczeń

  W budynku są tablice informacyjne.
  Brak planów dotykowych i infokiosku.
  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze (wejście do Katedry Medycyny Sądowej).

  Wyposażenie wspomagające

  W budynku:
  • znajduje się pętla indukcyjna w pomieszczeniu portierni
  • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
  • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

  Ewakuacja

  W budynku:
  • znajduje się dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej (SSP)
  • brak schodowego krzesła ewakuacyjnego
  • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych

  Budynek Centrum Symulacji Medycznych

  Informacje ogólne:

  • Adres: ul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
  • W budynku jest portiernia – tel. 52 585 60 00
  • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
  • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): mgr Agnieszka Żejmo-Zamroczyńska – tel. 52 585 33 17
  • Ilość kondygnacji – 5 (od poziomu piwnicy do III piętra)

  Dojazd/dojście do budynku

  Do budynku prowadzą dwa wejścia:
  • wejście główne z poziomu „0”,
  • wejście od strony parkingu z poziomu „0”.
  Wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

  Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

  Komunikacja wewnątrz budynku:

  W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się dwiema klatkami schodowymi:
  • główna klatka schodowa – komunikacja od poziomu piwnicy do III piętra, przy schodach poręcze,
  • boczna klatka schodowa - komunikacja od poziomu piwnicy do III piętra, przy schodach poręcze.
  W budynku winda – komunikacja od poziomu piwnicy do III piętra.
  W budynku platforma schodowa ułatwiająca dostęp do pomieszczeń znajdujących się na poziomie -1.
  Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

  Informacja o rozkładzie pomieszczeń

  W budynku są tablice informacyjne.
  Brak planów dotykowych i infokiosku.
  Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji.

  Wyposażenie wspomagające

  W budynku:
  • znajduje się pętla indukcyjna w pomieszczeniu portierni
  • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
  • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

  Ewakuacja

  W budynku:
  • znajduje się dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej (SSP)
  • brak schodowego krzesła ewakuacyjnego
  • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych

  Budynek dydaktyczny Dębowa 3

  Informacje ogólne:

  • Adres: ul. Dębowa 3, 85-626 Bydgoszcz
  • W budynku jest portiernia – tel. 52 585 54 00
  • Kierownik: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
  • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): mgr Marta Wika – tel. 52 585 34 83
  • Ilość kondygnacji – 4 (od poziomu piwnicy do II piętra)

  Dojazd/dojście do budynku

  Do budynku prowadzi jedno wejście (schody z poręczami) z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
  Brak windy zewnętrznej, pochylni, platform.
  Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

  Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

  Komunikacja wewnątrz budynku:

  W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną klatką schodową - komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra), przy schodach poręcze.
  Boczna klatka schodowa – droga ewakuacyjna z poziomu piwnicy na parter.
  Brak wind, platform.
  Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

  Informacja o rozkładzie pomieszczeń

  W budynku są tablice informacyjne.
  Brak planów dotykowych i infokiosku.
  Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

  Wyposażenie wspomagające

  W budynku:
  • znajduje się pętla indukcyjna w pomieszczeniu portierni
  • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
  • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

  Ewakuacja:

  W budynku:
  • znajduje się dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej (SSP)
  • brak schodowego krzesła ewakuacyjnego
  • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych

  Budynek dydaktyczny Karłowicza 24

  Informacje ogólne:

  • Adres: ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
  • W budynku jest portiernia – tel. 52 585 37 63
  • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
  • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): mgr Agnieszka Żejmo-Zamroczyńska – tel. 52 585 33 17
  • Ilość kondygnacji – 5 (od poziomu parteru do IV piętra (nadbudowa z częścią rekreacyjną dla studentów)

  Dojazd/dojście do budynku

  Do budynku prowadzi jedno wejście (schody z poręczami) z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
  Brak windy zewnętrznej, pochylni, platform.
  Przed budynkiem wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

  Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

  Komunikacja wewnątrz budynku:

  W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną klatką schodową – komunikacja od poziomu parteru do III piętra, przy schodach poręcze.
  W budynku znajduje się winda – komunikacja od poziomu parteru do IV piętra.
  Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

  Informacja o rozkładzie pomieszczeń

  W budynku są tablice informacyjne.
  Brak planów dotykowych i infokiosku.
  Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

  Wyposażenie wspomagające

  W budynku:
  • znajduje się pętla indukcyjna w pomieszczeniu portierni
  • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
  • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

  Ewakuacja

  W budynku:
  • znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne
  • znajduje się dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej (SSP)
  • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych

  Budynek dydaktyczny Kurpińskiego 5

  Informacje ogólne:

  • Adres: ul. Kurpińskiego 5, 85-096 Bydgoszcz
  • W budynku brak portierni
  • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
  • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): mgr Agnieszka Żejmo-Zamroczyńska – tel. 52 585 33 17
  • Ilość kondygnacji – 3 (od poziomu piwnicy do I piętra)

  Dojazd/dojście do budynku

  Do budynku prowadzi jedno wejście (schody z poręczami).
  Brak windy zewnętrznej, podjazdów, pochylni, platform.
  Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

  Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

  Komunikacja wewnątrz budynku:

  W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną klatką schodową – komunikacja od poziomu piwnicy do I piętra (miejscowe przewężenia), przy schodach poręcze.
  Brak wind, platform.
  Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się. Przemieszczanie utrudnione przez wąskie korytarze.

  Informacja o rozkładzie pomieszczeń

  W budynku są tablice informacyjne.
  Brak planów dotykowych i infokiosku.
  Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

  Wyposażenie wspomagające

  W budynku:
  • brak pętli indukcyjnych
  • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
  • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

  Ewakuacja

  W budynku:
  • brak schodowego krzesła ewakuacyjnego
  • brak dźwiękowego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)
  • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych

  Budynek dydaktyczny Łukasiewicza 1

  Informacje ogólne:

  • Adres: ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz,
  • W budynku jest portiernia - tel. 52 585 59 00,
  • Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15,
  • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): mgr Sylwia Dończewska - tel. 52 585 39 17,
  • Ilość kondygnacji - 5 (od poziomu piwnicy do III piętra).

  Dojazd/dojście do budynku

  Do budynku prowadzi jedno wejście (schody z poręczami).
  Po prawej stronie budynku znajduje się zewnętrzna przeszklona winda – komunikacja od poziomu „0” do III piętra.
  Wyznaczone 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

  Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

  Komunikacja wewnątrz budynku:

  W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się trzema klatkami schodowymi:
  • dwie klatki schodowe – komunikacja od poziomu piwnicy do III piętra, na każdej kondygnacji klatka wydzielona drzwiami, przy schodach poręcze,
  • jedna klatka schodowa - komunikacja od poziomu parteru do I piętra, przy schodach poręcze.
  W budynku znajduje się winda - komunikacja od poziomu piwnicy do III piętra.
  Brak platform.
  Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

  Informacja o rozkładzie pomieszczeń

  W budynku znajdują się tablice informacyjne.
  Brak planów dotykowych i infokiosku.
  Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze, I piętrze (Katedra Anatomii) , II piętrze i III piętrze.

  Wyposażenie wspomagające

  W budynku:
  • znajduje się pętla indukcyjna w pomieszczeniu portierni
  • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
  • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

  Ewakuacja

  W budynku:
  • znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne
  • znajdują się sygnalizatory akustyczne z funkcją komunikatów głosowych (na wypadek pożaru)
  • znajduje się dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej (SSP)
  • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych

  Budynek dydaktyczny Sandomierska 16

  Informacje ogólne:

  • Adres: ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz
  • W budynku jest portiernia - tel. 52 585 54 08
  • Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
  • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): mgr Sylwia Dończewska – tel. 52 585 39 17
  • Ilość kondygnacji - 3 (od poziomu piwnicy do I piętra)

  Dojazd/dojście do budynku

  Do budynku prowadzi jedno wejście (schody z poręczami).
  Brak windy zewnętrznej, podjazdów, pochylni, platform.
  Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

  Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

  Komunikacja wewnątrz budynku:

  W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się dwiema klatkami schodowymi:
  • klatka główna schodowa – komunikacja od poziomu piwnicy do I piętra, przy schodach poręcze,
  • boczna klatka schodowa – komunikacja od poziomu piwnicy do I piętra, przy schodach poręcze.
  Brak wind, platform.
  Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

  Informacja o rozkładzie pomieszczeń

  W budynku znajdują się tablice informacyjne.
  Brak planów dotykowych i infokiosku.
  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

  Wyposażenie wspomagające

  W budynku:
  • znajduje się pętla indukcyjna w pomieszczeniu portierni
  • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
  • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

  Ewakuacja

  W budynku:
  • brak schodowego krzesła ewakuacyjnego
  • brak dźwiękowego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)
  • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych

  Budynek dydaktyczny Świętojańska 20

  Informacje ogólne:

   >
  • Adres: ul. Świętojańska 20, 85-077 Bydgoszcz
  • W budynku jest portiernia – tel. 52 585 54 16
  • Kierownik: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
  • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): mgr Marta Wika – tel. 52 585 34 83
  • Ilość kondygnacji – 4 (od poziomu piwnicy do II piętra)

  Dojazd/dojście do budynku

  Do budynku prowadzą trzy wejścia:
  • wejście główne (stopień),
  • dwa wejścia od strony parkingu (próg).
  Brak windy zewnętrznej, podjazdów, pochylni, platform.
  Wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

  Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

  Komunikacja wewnątrz budynku:

  W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się dwiema klatkami schodowymi - komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra, przy schodach poręcze.
  Brak wind, platform.
  Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

  Informacja o rozkładzie pomieszczeń

  W budynku są tablice informacyjne.
  Brak planów dotykowych i infokiosku.
  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

  Wyposażenie wspomagające

  W budynku:
  • znajduje się pętla indukcyjna w pomieszczeniu portierni
  • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
  • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
   • Ewakuacja

    W budynku:
    • znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne
    • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych
    • znajduje się dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej (SSP)

    Budynek dydaktyczny Techników 3

    Informacje ogólne:

    • Adres: ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz
    • W budynku jest portiernia - tel. 52 585 58 00
    • Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
    • Osoba odpowiedzialna za budynek: mgr Sylwia Dończewska - tel. 52 585 39 17
    • Ilość kondygnacji - 4 (od poziomu piwnicy do II piętra)

    Dojazd/dojście do budynku

    Do budynku prowadzą dwa wejścia:
    • wejście główne oznaczone (schody z poręczami),
    • wejście z tyłu obiektu (schody), obok podjazd z poręczami dla osób niepełnosprawnych.
    Schody wejściowe do budynku oznaczone taśmami ostrzegawczymi (pierwszy i ostatni schodek) oraz pasami ostrzegawczymi zewnętrznymi.
    Wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

    Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

    Komunikacja wewnątrz budynku:

    W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną główną klatką schodową - komunikacja od poziomu parteru do II piętra, przy schodach poręcze.
    W budynku znajduje się platforma przyschodowa, poruszająca się od poziomu piwnicy do II piętra.
    Brak wind.
    Schody wewnętrzne oznaczone taśmami ostrzegawczymi (pierwszy i ostatni stopień), zaznaczone poziome pasy uwagi.
    Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.
    W obiekcie zainstalowano system naprowadzania osób niewidomych i słabowidzących (z komunikatami głosowymi) na telefony komórkowe oparty o system operacyjny Android i IOS.

    Informacja o rozkładzie pomieszczeń

    W budynku znajdują się tablice informacyjne oraz:
    • terminal tyflograficzny (umieszczony w wiatrołapie) z bikonem udźwiękowionym z rozmieszczeniem pomieszczeń na parterze z wbudowanym głośnikiem,
    • plany tyflograficzne wewnętrzne (umieszczone na I i II piętrze) z rozmieszczeniem pomieszczeń na I i II piętrze,
    • tablica brajlowska (umieszczona w piwnicy) z rozmieszczeniem pomieszczeń w piwnicy,
    • tabliczki brajlowskie informacyjne, montowane na drzwiach do pomieszczeń nad klamkami.
    • ścieżki dotykowe ( wypukłe oznaczenia poziome ) z elementami prowadzącymi ( liniami i pasami ) oraz znakami ostrzegawczymi ( pola uwagi).
    Brak infokiosku.
    Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

    Wyposażenie wspomagające

    W budynku:
    • znajduje się pętla indukcyjna w pomieszczeniu portierni
    • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
    • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

    Ewakuacja

    W budynku:
    • brak schodowego krzesła ewakuacyjnego
    • brak dźwiękowego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)
    • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych

    Budynek dydaktyczny Patomorfologii

    Informacje ogólne:

    • Adres: ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
    • W budynku jest portiernia – tel. 52 585 35 75
    • Kierownik: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
    • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): mgr Marta Wika – tel. 52 585 34 83
    • Ilość kondygnacji – 4 (od poziomu piwnicy do II piętra)

    Dojazd/dojście do budynku

    Do budynku prowadzi jedno wejście z poziomu „0”.
    Brak windy zewnętrznej, podjazdów, pochylni, platform.
    Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

    Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

    Komunikacja wewnątrz budynku:

    W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną klatką schodową - komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra, przy schodach poręcze.
    Brak wind, platform.
    Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów i przegród, utrudniających przemieszczanie się.

    Informacja o rozkładzie pomieszczeń

    W budynku są tablice informacyjne.
    Brak planów dotykowych i infokiosku.
    Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze.

    Wyposażenie wspomagające

    W budynku:
    • znajduje się pętla indukcyjna w pomieszczeniu portierni
    • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
    • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

    Ewakuacja :

    W budynku:
    • znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne
    • znajduje się dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej (SSP)
    • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych

    Budynek Wydziału Farmaceutycznego

    Informacje ogólne:

    • Adres: ul. Jurasza 2, 85-092 Bydgoszcz
    • W budynku jest portiernia – tel. 52 585 35 37
    • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik - tel. 52 585 33 15
    • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): mgr Agnieszka Żejmo-Zamroczyńska – tel. 52 585 33 17
    • Ilość kondygnacji – 4 (od poziomu piwnicy do II piętra)

    Dojazd/dojście do budynku

    Do budynku prowadzą dwa wejścia:
    • wejście główne z poziomu „0” (nawierzchnia o lekkim nachyleniu),
    • wejście z boku budynku (schody z poręczami).
    Brak windy zewnętrznej, podjazdów, pochylni, platform.
    Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

    Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

    Komunikacja wewnątrz budynku:

    W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się trzema klatkami schodowymi:
    • główna klatka schodowa – komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra, przy schodach poręcze,
    • boczna klatka schodowa - komunikacja od poziomu parteru do II piętra, przy schodach poręcze,
    • boczna klatka schodowa - komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra, przy schodach poręcze.
    W budynku znajduje się winda – komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra.
    Brak platform.
    Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

    Informacja o rozkładzie pomieszczeń

    • terminal tyflograficzny (umieszczony w wiatrołapie) z bikonem udźwiękowionym z rozmieszczeniem pomieszczeń na parterze z wbudowanym głośnikiem,
    • plany tyflograficzne wewnętrzne (umieszczone na I i II piętrze) z rozmieszczeniem pomieszczeń na I i II piętrze,
    • nakładki na poręcze z napisem w alfabecie Braille'a,
    • ścieżki dotykowe ( wypukłe oznaczenia poziome ) z elementami prowadzącymi ( liniami i pasami ) oraz znakami ostrzegawczymi ( pola uwagi ).
    Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

    Wyposażenie wspomagające

    W budynku:
    • znajduje się pętla indukcyjna
    • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a (drzwi do pomieszczeń)
    • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

    Ewakuacja

    W budynku:
    • znajduje się dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej (SSP)
    • brak schodowego krzesła ewakuacyjnego
    • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych

    Dom Akademicki nr 1

    Informacje ogólne:

    • Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 44,85-090 Bydgoszcz
    • W budynku nie ma portierni, w klatce III znajduje się biuro kierownika.
    • Kierownik: mgr Małgorzata Maliszewska - tel. 52 585 36 31
    • Ilość kondygnacji – 5 (od poziomu piwnicy do III piętra)

    Dojazd/dojście do budynku

    Do budynku prowadzą 4 wejścia ( do poszczególnych klatek schodowych ):
    • wejście do klatki schodowej z poziomu „0”
    • drzwi wejściowe otwierane ręcznie
    Brak windy zewnętrznej, brak podjazdów, pochylni, platform.
    Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

    Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

    Komunikacja wewnątrz budynku:

    W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się czterema klatkami schodowymi (po jednej w każdym wejściu) prowadzącymi na III piętro; przy schodach poręcze.
    Na drogach komunikacji wewnętrznych brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.
    W budynku brak wind wewnętrznych, platform.

    Segmenty mieszkalne

    W budynku nie ma pokoju dostosowanego dla osób niepełnosprawnych.

    Informacja o rozkładzie pomieszczeń

    W budynku są tablice informacyjne, brak planów dotykowych oraz infokiosku.

    Wyposażenie wspomagające

    W budynku:
    • brak pętli indukcyjnych
    • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
    • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

    Ewakuacja

    W budynku:
    • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych
    • brak systemu dźwiękowego sygnalizacji (na wypadek pożaru)

    Budynek „E” (Klub Inicjatyw Studenckich)

    Informacje ogólne:

    • Adres: ul. 3 Maja 3 ,85-016 Bydgoszcz
    • W budynku nie ma portierni.
    • Kierownik: mgr Małgorzata Maliszewska - tel. 52 585 36 31
    • Ilość kondygnacji – 3 (od poziomu piwnicy do I piętra)

    Dojazd/dojście do budynku

    Do budynku prowadzą dwa wejścia:
    • wejście główne schodami,
    • wejście boczne z poziomu „0”,
    • drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
    Brak windy zewnętrznej, platform.
    Na parkingu ogólnodostępnym CM UMK przy ulicy Jagiellońskiej 13-15 wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych z których mogą skorzystać osoby niepełnosprawne przebywające w obiekcie.

    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

    Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

    Komunikacja wewnątrz budynku:

    W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się klatką schodową prowadzącą z piwnicy na piętro; przy schodach poręcze. Komunikacja od strony wejścia bocznego do poziomu wysokiego parteru może odbywać się dodatkowo z użyciem platformy przyschodowej.
    Na drogach komunikacji wewnętrznych brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.
    W budynku brak wind wewnętrznych, platform.

    Informacja o rozkładzie pomieszczeń

    W budynku nie ma tablic informacyjnych, brak planów dotykowych oraz infokiosku.
    Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

    Wyposażenie wspomagające

    W budynku:
    • brak pętli indukcyjnych
    • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
    • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

    Ewakuacja

    W budynku:
    • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych
    • brak systemu dźwiękowego sygnalizacji (na wypadek pożaru)