Władze

Władze Collegium Medicum UMK na kadencję 2016-2020

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska - Prorektor ds. Collegium Medicum
Prorektor ds. Collegium Medicum:

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska


zakres działania i godziny urzędowania

Sekretariat Prorektorów w Collegium Medicum

 Prof. dr hab. Jacek Kubica - Prorektor ds. Badań Naukowych Prorektor ds. Badań Naukowych:

prof. dr hab. Jacek Kubica

zakres działaniaprof. dr hab. Adam Buciński Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Collegium Medicum w Bydgoszczy:

prof. dr hab. Adam Buciński

zakres działania


 prof. dr hab. Mariusz Dubiel
Pełnomocnik Rektora ds. Promocji i Rozwoju Collegium Medicum w Bydgoszczy:


prof. dr hab. Mariusz Dubiel

zakres działania

prof. dr hab. Jacek Manitius
Pełnomocnik Rektora ds. Klinicznych Collegium Medicum w Bydgoszczy:


prof. dr hab. Jacek Manitius

zakres działania 


 

Pełnomocnik Rektora ds. realizacji zadań związanych z nowym modelem kształcenia doktorantów: 

dr hab. Celestyna Mila-Kierzenkowska


 

Pełnomocnik Rektora ds. realizacji zadań związanych z nowym modelem kształcenia doktorantów: 

Prof. dr hab. Andrzej Kurylak 


 

Pełnomocnik Rektora ds. realizacji zadań związanych z nowym modelem kształcenia doktorantów: 

Prof. dr hab. Ewa Żekanowska prof. dr hab. Arkariusz Jawień
Dyrektor Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK:

prof. dr hab. Arkadiusz Jawień 

kontakt


prof. dr hab. Stefan Kruszewski Wydział Farmaceutyczny

Dziekan: prof. dr hab. Stefan Kruszewski

Prodziekani: 
PRODZIEKAN DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA: prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska
PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH: dr hab. Marcin Koba, prof. UMK
PRODZIEKAN DS. ORGANIZACJI NAUCZANIA: dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK
PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. MOBILNOŚCI: dr hab. inż. Konrad Misiura, prof. UMK
WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA: dr hab. Daniel Gackowski
PRZEWODNICZĄCY RADY DYSCYPLINY NAUKI FARMACEUTYCZNE: prof. dr hab. Michał Marszałł
KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH: prof. dr hab. Ewa Żekanowska

 

kontaktWydział Lekarski

Dziekan: prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Prodziekani:
PRODZIEKAN DS. NAUKI: prof. dr hab. Tomasz Grzybowski
PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH: dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK
PRODZIEKAN DS. FINANSÓW I DYDAKTYKI: dr hab. Anita Olczak, prof. UMK
P.O. KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH: prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska
WYDZIAŁOWY PEŁNOMOCNIK DS. MOBILNOŚCI: dr Aldona Katarzyna Jankowska

kontaktprof. dr hab. Kornelia Kędziora-KornatowskaWydział Nauk o Zdrowiu

Dziekan:
prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

Prodziekani: 
RODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA I ROZWOJU: dr hab. Maria Kłopocka
PRODZIEKAN DS. EKONOMICZNYCH I NAUKI: prof. dr hab. Alina Borkowska
PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH: dr Marta Podhorecka
KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH, PRZEWODNICZĄCY RADY DYSCYPLINY NAUK O ZDROWIU: prof. dr hab. Andrzej Kurylak
WYDZIAŁOWY PEŁNOMOCNIK DS. MOBILNOŚCI: dr Mariusz Kozakiewicz
WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA: dr Kamila Faleńczyk
WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR DS. DYDAKTYKI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: dr Magdalena Weber – Rajek

kontaktZ-ca Kanclerza ds. Collegium Medicum
mgr Marzena Ruczyńska

kontakt

Z-ca Kwestora ds. Collegium Medicum
mgr Magdalena Jażdżejewska

kontakt

Dyrektor ds. administracyjno-technicznych Collegium Medicum
mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec

kontakt

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
dr Jacek Kryś

kontakt

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy 
dr Wanda Korzycka-Wilińska

kontakt

Pełnomocnik Dyrektor ds. Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr Joanna Słomkowska
kontaktPrzedstawiciele Collegium Medicum wybrani do Senatu UMK >>