Władze

Władze Collegium Medicum UMK na kadencję 2016-2020

Prof. J. ManitiusProrektor ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. Jacek Manitius  


ul. Jagiellońska 13/15, 85-067 Bydgoszcz
tel. +48 52 585-33-82(83),
fax +48 52 585-33-84 
e-mail: prorektor-Manitius@cm.umk.pl Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu): 
środa: godz. 11:00 – 13:00
czwartek: godz. 11:00 – 13:30

 zakres działania i godziny urzędowania

Sekretariat Prorektora ds. Collegium Medicum
 Prof. dr hab. Jacek Kubica - Prorektor ds. Badań Naukowych Prorektor ds. Badań Naukowych:

prof. dr hab. Jacek Kubica

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel. +48 56 611-42-28,
fax +48 56 654-29-44
e-mail: prorektor-Kubica@umk.plDni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
Toruń
poniedziałek: godz. 8:00 – 10:00 
czwartek: godz. 13:00 – 15:00

Bydgoszcz
środa: godz. 12:00 – 15:00

zakres działaniaprof. dr hab. Adam Buciński Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Collegium Medicum w Bydgoszczy:

prof. dr hab. Adam Buciński

e-mail: pelnomocnik--Bucinski@cm.umk.pl
ul. Jagellonska 13, 85-067 Bydgoszcz 
tel. 52 585-33-86
Dni i godziny przyjęć: do uzgodnienia telefonicznie
zakres działaniaprof. dr hab. Mariusz Dubiel Pełnomocnik Rektora ds. Promocji i Rozwoju Collegium Medicum w Bydgoszczy:

prof. dr hab. Mariusz Dubiel 
e-mail: pelnomocnik-Dubiel@cm.umk.pl
ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz 
tel. 52 585-59-03 
fax 52 585-59-05 
sekretariat: parter, pok. nr 10 
Dni i godziny przyjęć: do uzgodnienia telefonicznie
zakres działania


 

Felsmann Miroslawa 2017 wykadrowaneDyrektor Centrum Symulacji Medycznych:

dr n. med. Mirosława Felsmann

miroslawa.felsmann@cm.umk.pl  
tel. +48 52 585-60-06 
tel. +48 52 585-60-07
tel. 601-299-824 
kontakt 

 


 

prof. dr hab. Arkariusz Jawień Dyrektor Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK:

prof. dr hab. Arkadiusz Jawień 

kontakt
 prof. dr hab. Stefan Kruszewski Wydział Farmaceutyczny

Dziekan: prof. dr hab. Stefan Kruszewski

Prodziekani: 
PRODZIEKAN DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA: prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska
PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH: dr hab. Marcin Koba, prof. UMK
PRODZIEKAN DS. ORGANIZACJI NAUCZANIA: dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK
PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. MOBILNOŚCI: dr hab. inż. Konrad Misiura, prof. UMK
WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA: dr hab. Daniel Gackowski
PRZEWODNICZĄCY RADY DYSCYPLINY NAUKI FARMACEUTYCZNE: prof. dr hab. Michał Marszałł
KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH: prof. dr hab. Ewa Żekanowska

kontaktWydział Lekarski

Dziekan: prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Prodziekani:
PRODZIEKAN DS. NAUKI: prof. dr hab. Tomasz Grzybowski
PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH: dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK
PRODZIEKAN DS. FINANSÓW I DYDAKTYKI: dr hab. Anita Olczak, prof. UMK
P.O. KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH: prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska
WYDZIAŁOWY PEŁNOMOCNIK DS. MOBILNOŚCI: dr Aldona Katarzyna Jankowska

kontaktprof. dr hab. Kornelia Kędziora-KornatowskaWydział Nauk o Zdrowiu

Dziekan: prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

Prodziekani: 
RODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA I ROZWOJU: dr hab. Maria Kłopocka
PRODZIEKAN DS. EKONOMICZNYCH I NAUKI: prof. dr hab. Alina Borkowska
PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH: dr Marta Podhorecka
KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH, PRZEWODNICZĄCY RADY DYSCYPLINY NAUK O ZDROWIU: prof. dr hab. Andrzej Kurylak
WYDZIAŁOWY PEŁNOMOCNIK DS. MOBILNOŚCI: dr Mariusz Kozakiewicz
WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA: dr Kamila Faleńczyk
WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR DS. DYDAKTYKI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: dr Magdalena Weber – Rajek

kontaktZ-ca Kanclerza ds. Collegium Medicum
mgr Marzena Ruczyńska

kontakt

Z-ca Kwestora ds. Collegium Medicum
mgr Magdalena Jażdżejewska

kontakt

Koordyntor ds Technicznych  CM
mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec

kontakt

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
dr Jacek Kryś

kontakt

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy 
dr Wanda Korzycka-Wilińska

kontakt

Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Biblioteki Medycznej
mgr Joanna Słomkowska

kontaktPrzedstawiciele Collegium Medicum wybrani do Senatu UMK >>