COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Projekty / umowy o współpracę

Projekty / umowy o współpracę

 
Jednostka administracyjna w CM: Dział Nauki i Projektów 
 


 
Dane kontaktowe - Pracownicy Działu Nauki i Projektów CM
 


 
Informacje ogólne - Projekty / umowy dot. realizacji usług naukowo-badawczych
 
 
Instrukcja dla wnioskodawców (informacje dotyczące składania wniosków o dofinansowanie)
 
Realizacja Projektów (informacje dotyczące Projektów w trakcie realizacji) 
 

 
 Informacje dotyczące projektów w CM UMK
 
 
 

 
Współpraca naukowa
 
Umowy krajowe - umowy dot. współpracy naukowej oraz umowy na realizację prac badawczo-rozwojowych
 
Umowy międzynarodowe - umowy dot. współpracy naukowej
 
 
 

 
 
Centrum pełni następujące role:
akademickiego inkubatora przedsiębiorczości w rozumieniu art. 148 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
centrum transferu technologii w rozumieniu art. 148 ust. 5 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.