COVID-19    Informacje dla społeczności  UMK

Dział Nauki i Projektów CM

Dział Nauki i Projektów CM

projekty@cm.umk.pl

tel. 52 585 36 91
tel. 52 585 55 95
tel. 52 585 33 90

Dział Nauki i Projektów CM
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Collegium Medicum im. L.Rydygiera w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 13-15 85-067 Bydgoszcz
pokój 58 – 59, budynek F

PRACOWNICY

Kierownik Działu Nauki i Projektów CM:

mgr Paulina Gyrkow e-mail: paulina.gyrkow@cm.umk.pl tel. 52 585-36-91

Z-ca Kierownika Działu Nauki i Projektów CM:

mgr Dorota Zandrowicz e-mail: dorota.zandrowicz@cm.umk.pl tel. 52 585-59-95

mgr Karolina Czajkowska e-mail: karolina.czajkowska@cm.umk.pl tel. 52 585-35-73

lic. Anna Dembowska e-mail: anna.dembowska@cm.umk.pl tel. 52 585-33-37

mgr Magdalena Małek e-mail: magdalena.malek@cm.umk.pl tel. 52 585-35-73

mgr Patrycja Marciniak e-mail: patrycja.marciniak@cm.umk.pl tel. 52 585-38-49

Barbara Walczak e-mail: barbara.walczak@cm.umk.pl tel. 52 585-39-93 ul. Kurpińskiego 19

mgr Iwona Raszeja-Ossowska email: i.ossowska@cm.umk.pl tel. 52 585-60-72 ul. Curie Skłodowskiej 9

Sekcja Nauki CM – Dział Nauki i Projektów CM

Kierownik Sekcji mgr Beata Majewska e-mail: beata.majewska@cm.umk.pl tel. 52 585-33-90

mgr Marek Chodakowski e-mail: marek.chodakowski@cm.umk.pl tel. 52 585-33-92

lic. Izabela Trykowska e-mail: izabela.trykowska@cm.umk.pl tel.: 52 585-33-91

Karolina Kamińska email: karolina.kaminska@cm.umk.pl tel. 52 585-33-79

mgr Ewa Rutkowska - tymczasowo nieobecna

mgr inż. Natasza Majchrzak - tymczasowo nieobecna

 

 

 

   

 

 

 

   

     Z dniem 1.12.2020 r. dotychczasowe jednostki:

    zostały przekształcone w Dział Nauki i Projektów CM