HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Dział Nauki i Projektów CM

Dział Nauki i Projektów CM

projekty@cm.umk.pl

tel. 52 585 36 91
tel. 52 585 55 95
tel. 52 585 33 90

Dział Nauki i Projektów CM
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. L.Rydygiera w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 13-15 85-067 Bydgoszcz
pokój 04, budynek A

 

 

Informacje Działu Nauki
i Projektów

 

   

 

   

 

 PRACOWNICY

Kierownik Działu Nauki i Projektów CM:
mgr 
inż. Teresa Mallek-Urbańska
e-mail: teresa.urbanska@cm.umk.pl tel. 52 585-36-91
• nadzorowanie pracy Działu
• udzielanie informacji dotyczycących konkursów finansowanych ze środków zewnętrznych

Z-ca Kierownika Działu Nauki i Projektów CM:
mgr Patrycja Marciniak
e-mail: patrycja.marciniak@cm.umk.pl tel. 52 585-38-49
• obsługa administracyjna krajowych i zagranicznych projektów naukowo-badawczych 
• udzielanie informacji dotyczycących konkursów finansowanych ze środków: Agencji Badań Medycznych (ABM) oraz Unii Europejskiej (UE)

lic. Agnieszka Ciesińska
e-mail: agnieszka.ciesinska@cm.umk.pl tel. 52 585-33-89
obsługa administracyjna krajowych projektów naukowo-badawczych,
• udzielanie informacji dotyczących konkursów finansowanych  ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN)

mgr Karolina Czajkowska
e-mail: karolina.czajkowska@cm.umk.pl tel. 52 585-35-34
• obsługa administracyjna krajowych i zagranicznych projektów naukowo-badawczych
• udzielanie informacji dotyczących konkursów finansowanych ze środków: Komisji Europejskiej (H2020, Horizon Europe, EU4Health) oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)
• obsługa administracyjna umów międzynarodowych

mgr Michalina Podlewska
e-mail: michalina.podlewska@cm.umk.pl tel. 52 585-33-90
• obsługa administracyjna krajowych i zagranicznych projektów naukowo-badawczych
• udzielanie informacji dotyczących konkursów finansowanych ze środków Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

mgr Agnieszka Sobocińska
e-mail: agnieszka.sobocinska@cm.umk.pl tel. 52 585-33-37
• obsługa międzynarodowych projektów edukacyjnych w tym m. in. Erasmus+

 

od dnia 20 listopada Pokój 69, budynek F:

lic. Izabela Trykowska
e-mail: izabela.trykowska@cm.umk.pl tel.: 52 585-33-91
• podstawowa działalność badawcza - Wydział Lekarski
• podstawowa działalność badawcza - Wydział Farmaceutyczny
• długoterminowe służbowe wyjazdy
• opłaty za konferencje online
• organizacja konferencji - przyjmowanie gotowych wniosków
• urlopy szkoleniowe i naukowe pracowników
• nagrody i stypendia
• wyjazdy zagraniczne pracowników CM UMK (poza programem Erasmus +) 

mgr Ewa Rutkowska - tymczasowo nieobecna

 

Sekcja ds. Projektów Klinicznych CM
ul. Jagiellońska 13-15 85-067 Bydgoszcz
pokój 04, budynek A

mgr Magdalena Małek
e-mail: magdalena.malek@cm.umk.pl tel. 52 585-35-73
• obsługa administracyjna projektów klinicznych

mgr Kamila Kamińska
email: kamila.kaminska@cm.umk.pl tel. 52 585-36-58
• obsługa administracyjna projektów klinicznych

 Z dniem 1.12.2020 r. dotychczasowe jednostki:

zostały przekształcone w Dział Nauki i Projektów CM