Dział Nauki i Projektów CM

Dział Nauki i Projektów CM

projekty@cm.umk.pl

tel. 52 585 36 91
tel. 52 585 55 95
tel. 52 585 33 90

Dział Nauki i Projektów CM
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. L.Rydygiera w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 13-15 85-067 Bydgoszcz
pokój 58 – 59, budynek F

 

 

Informacje Działu Nauki
i Projektów

 

   

 

   

 

 PRACOWNICY

Kierownik Działu Nauki i Projektów CM:
mgr Paulina Gyrkow
e-mail: paulina.gyrkow@cm.umk.pl tel. 52 585-36-91
• nadzorowanie pracy Działu
• udzielanie informacji dotyczycących konkursów finansowanych ze środków zewnętrznych
• obsługa programu Erasmus+ - Pytania dotyczące programu Erasmus+ prosimy kierować na adres email: erasmus@cm.umk.pl 


Z-ca Kierownika Działu Nauki i Projektów CM:
mgr Patrycja Marciniak
e-mail: patrycja.marciniak@cm.umk.pl tel. 52 585-38-49
• obsługa administracyjna krajowych i zagranicznych projektów naukowo-badawczych 
• udzielanie informacji dotyczycących konkursów finansowanych ze środków: Agencji Badań Medycznych (ABM) oraz Unii Europejskiej (UE)


mgr Karolina Czajkowska

e-mail: karolina.czajkowska@cm.umk.pl tel. 52 585-35-34
• 
obsługa administracyjna krajowych i zagranicznych projektów naukowo-badawczych
• udzielanie informacji dotyczących konkursów finansowanych ze środków: Komisji Europejskiej (H2020, Horizon Europe, EU4Health) oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)
• obsługa administracyjna umów międzynarodowych


mgr Karolina Kamińska 

e-mail: karolina.kaminska@cm.umk.pltel. 52 585-33-79
• podstawowa działalność badawcza - Wydział Nauk o Zdrowiu 
• zlecenia usług naukowo-badawczych
• Inwestycje w zakresie aparatury naukowo-badawczej o wartości przekraczającej 500.000 zł
• nagrody i stypendia

mgr inż. Natasza Majchrzak
e-mail: natasza.majchrzak@cm.umk.pl tel.: 52 585-33-90
 
• podstawowa działalność badawcza - Wydział Farmaceutyczny
• opłaty za publikacje
• jednorazowe świadczenia pieniężne za publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych i i wydawnictwach naukowych


mgr Magdalena Małek

e-mail:
magdalena.malek@cm.umk.pl tel. 52 585-35-73
• obsługa administracyjna krajowych i zagranicznych projektów naukowo-badawczych
• udzielanie informacji dotyczących konkursów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)


mgr Monika Matuszak

e-mail: monika.matuszak@cm.umk.pl tel. 52 585-33-92
• obsługa administracyjna krajowych i zagranicznych projektów naukowo-badawczych
• udzielanie informacji dotyczących konkursów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN)


mgr Elżbieta Szews

e-mail: elzbieta.szews@cm.umk.pl tel. 52 585-33-89
• obsługa administracyjna krajowych i zagranicznych projektów naukowo-badawczych
• Utrzymanie aparatury naukowo- badawczej, stanowiska badawczego lub utrzymanie specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUB/ SPUBI)
• udzielanie informacji dotyczących konkursów finansowanych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)


lic. Izabela Trykowska

e-mail: izabela.trykowska@cm.umk.pl tel.: 52 585-33-91
• podstawowa działalność badawcza - Wydział Lekarski
• długoterminowe służbowe wyjazdy
• opłaty za konferencje online
• organizacja konferencji
• urlopy szkoleniowe i naukowe pracowników
• nagrody i stypendia
• wyjazdy zagraniczne pracowników CM UMK (poza programem Erasmus +) 


mgr Ewa Rutkowska - tymczasowo nieobecna

 Z dniem 1.12.2020 r. dotychczasowe jednostki:

zostały przekształcone w Dział Nauki i Projektów CM