COVID-19    ZAJĘCIA ZDALNE od 11 grudnia do 9 stycznia  

Collegium Medicum UMK

Dokumenty do rozliczenia umowy cywilnoprawnej obowiązujące do roku akademickiego 2020/2021

Rachunek z funduszu bezosobowego92 KB
Rozliczenie wykonania zadania dydaktycznego - dostępne w systemie UFI Rozliczenie wykonania zadania dydaktycznego – dla zajęć realizowanych w ramach praktyk zawodowych- dostępne w systemie UFI Oświadczenie do rozliczenia umowy20.82 KB