HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Collegium Medicum UMK

Dokumenty do zawarcia umowy cywilnoprawnej obowiązujące do 31.01.2024 r.

Wniosek o zawarcie umowy cywilnoprawnej - załącznik nr 229.67 KB Załączniki do wniosku o zawarcie umowy cywilnoprawnej - (należy wydrukować w 2 egzemplarzach) – dostępne w systemie UFI tylko w nowym formularzu Załącznik nr 2.4 do umowy zlecenia/o świadczenie usług
Załącznik nr 2.3 do umowy zlecenia/o świadczenie usług – dla zajęć realizowanych w ramach praktyk zawodowych
Załącznik nr 2.1 do umowy na inne niż zajęcia czynności dydaktyczne
Wniosek o...