Współpraca międzynarodowa - Erasmus +

Współpraca międzynarodowa - Erasmus +

Erasmus plus logo 450px

strona na bieżąco aktualizowana
 

  
Dane kontaktowe (pełnomocnicy ds. mobilności, jednostki administracyjne)
 

 
Współpraca w ramach Polsko-Niemieckiego Porozumienia
 
Ogłaszamy kolejną turę rekrutacji na wyjazd na semestr studiów do Getyngi. Studia prowadzone są w ramach Polsko-Niemieckiego Porozumienia, które m.in. zakłada międzyuczelnianą wymianę studentów. Oferta kierowana jest do studentów kierunku lekarskiego, którzy spełniają określone kryteria. 
 
 

 
Erasmus+ 2021-2027 / Erasmus+ 2014-2020
 

Studenci / Absolwenci

Wyjazdy na studia --> pdfinformacje ogólne125.09 KB

Wyjazdy na praktyki --> pdfinformacje ogólne138.69 KB

Przyjazdy (Incoming students) - English version

Wyjazdy (Outgoing students) - English version

pdf Study Buddy  - zostań opiekunem studenta zagranicznego170.27 KB

Pracownicy

Wyjazdy w ramach Erasmus+


 
Erasmus+ 2021-2027 - Informacje podstawowe
 
Erasmus+ 2014-2020 - Informacje podstawowe
 

 
 
 

 
Wyjazdy zagraniczne (nie dotyczy Erasmus+) - informacje dla pracowników