Collegium Medicum UMK

Termomodernizacja

Termomodernizacja

Modernizacja energetyczna Budynku „A” Collegium Medicum UMK przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy Okres realizacji projektu: 22.01.2018-31.03.2022r. Oś priorytetowa: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie: Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Całkowita wartość projektu: 4 146 007,70 zł,...