COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Szpitale

Szpitale Uniwersyteckie

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz 
www.jurasza.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
ul. Kornela Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
www.biziel.pl