HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Centrum kształcenia w języku angielskim

Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK

Dyrektor Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
tel. (48) 52 585-39-19al. Powstańców Wielkopolskich 46, 85-090 Bydgoszcz
budynek Domu Studenckiego nr 3, pok. 013-015
tel. (48) 52 585-38-90
fax (48) 52 585-39-50
e-mail: studiesinenglish@cm.umk.pl 
Pracownicy Sekretariatu:

·         Kierownik Sekretariatu Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK:
mgr Natalia Gliniecka-Kucybała, tel. (48) 52 585-38-90, e-mail: ngliniecka@cm.umk.pl

o    nadzór nad pracą sekretariatu;

o    udzielanie informacji na temat rekrutacji na studia anglojęzyczne (cudzoziemcy), przyjmowanie dokumentów od kandydatów i organizacja rozmów kwalifikacyjnych;

o    ewidencja zmian w rozkładzie zajęć dydaktycznych;

o    zajęcia fakultatywne;

o    sprawy finansowe Centrum.

 

·         Zastępca Kierownika Sekretariatu Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK:

mgr Ewa Grabowska-Kutowińska, tel. (48) 52 585-59-90, e-mail: ewa.grabowska@cm.umk.pl

o    opieka administracyjna nad studentami kierunku lekarskiego (studia anglojęzyczne): III rok, VI rok,

o    opieka administracyjna nad studentami kierunku fizjoterapia (studia anglojęzyczne);

 

·         mgr Aleksandra Filińska, tel. (48) 52 585-38-95, e-mail: aleksandra.filinska@cm.umk.pl

o    wykonywanie tłumaczeń dokumentów związanych z ukończeniem studiów;

o    wykonywanie drobnych tłumaczeń z i na język angielski na bieżące potrzeby komórek administracji Collegium Medicum;

o    zamieszczanie informacji na anglojęzycznej stronie English Division: study.cm.umk.pl i na Instagramie.

 

·         mgr Marcelina Kowalska-Brona, tel. (48) 52 585-54-87, e-mail: marcelina.brona@cm.umk.pl

o   opieka administracyjna nad studentami kierunku lekarskiego (studia anglojęzyczne): II rok; V rok;

o   opieka administracyjna nad studentami kierunku pielęgniarstwo (studia anglojęzyczne).

·         mgr Anna Krupa, tel. (48) 52 585-38-91, e-mail: anna.krupa@cm.umk.pl

o    opieka administracyjna nad studentami kierunku lekarskiego (studia anglojęzyczne): I rok, IV rok;

      o    opieka administracyjna nad studentami kierunku farmacja (studia anglojęzyczne);

o    sporządzanie sprawozdań dotyczących liczby studentów i ich obywatelstwa;

 

·         mgr inż. Aleksandra Sakwińska, tel. (48) 52 585-38-92, e-mail: aleksandra.sakwinska@cm.umk.pl

o    pozyskiwanie programów nauczania (sylabusów), regulaminów dydaktycznych poszczególnych przedmiotów oraz kart umiejętności praktycznych od właściwych jednostek dydaktycznych i ich kompletowanie.

o    wprowadzanie oferty dydaktycznej w systemie USOS;

o    sporządzanie obciążeń jednostek dydaktycznych w systemie UFI;

o    sprawy związane z obiegiem dokumentów dot. umów zleceń.

      o    Zamieszczanie informacji na Facebook

 

·        mgr Kamila Piekarska, tel. (48) 52 585-59-91, e-mail: kamila.piekarska@cm.umk.pl

o    udzielanie informacji na temat rekrutacji na studia anglojęzyczne (cudzoziemcy);

o    zamieszczanie informacji na anglojęzycznej stronie English Division: study.cm.umk.pl;

o    sprawy związane z absolwentami studiów anglojęzycznych.

 Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK (Centre for Medical Education in English in Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum in Bydgoszcz) zostało utworzone 1 marca 2012 r.  jako centrum dydaktyczno-badawcze będące jednostką ogólnouczelnianą Collegium Medicum UMK.

Zakres działalności Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK obejmuje organizację, planowanie, obsługę administracyjną, dysponowanie środkami finansowymi, dbanie o właściwy poziom zajęć dydaktycznych oraz nadzór nad kształceniem w języku angielskim na kierunkach studiów prowadzonych na wydziałach Collegium Medicum UMK.

Informacje o studiach w języku angielskim >>