Działalność usługowo-badawcza

Działalność usługowo-badawcza i specjalistyczna

Działalność usługowo-badawczą i specjalistyczną w Collegium Medicum UMK prowadzą:

 1. Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii:
  prace badawcze w formie prac naukowych podstawowych, diagnostycznych, rozwojowych i wdrożeniowych, obejmujących diagnostykę polisomnograficzną, EEG, spirometryczną, ergospirometryczną, ABPM, EKG, biochemiczną, posturograficzną, próbę wysiłkową, analizę składu ciała, test pionizacyjny oraz ocenę czynności AUN
  działalność usługowa

 2. Katedra Immunologii:
  prace badawcze w formie prac naukowych podstawowych, rozwojowych i wdrożeniowych obejmujących diagnostykę immunologiczną

 3. Katedra Medycyny Sądowej:
  prace zgodnie z profilem badań naukowych, obejmujące konsultacje lekarskie, wydawanie opinii i interpretacji oraz usługi laboratoryjne zlecane przez organy ścigania, organy wymiaru sprawiedliwości, osoby prywatne lub inne podmioty, a także związane z tymi pracami czynności o charakterze administracyjno-organizacyjnym, konsultacyjnym oraz nadzorczym
  www.twojDNA.pl

 4. Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej:
  prace badawcze w formie prac naukowych podstawowych, rozwojowych i wdrożeniowych obejmujących diagnostykę metodami immunoenzymatycznymi i wysokosprawnej chromatografii cieczowej
  cennik usług

 5. Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej:
  prace badawcze w formie prac naukowych podstawowych, rozwojowych i wdrożeniowych obejmujących diagnostykę genetyczną wrodzonych wad i zespołów oraz nowotworów
  laboratorium genetyczne

 6. Katedra i Zakład Mikrobiologii:
  prace badawcze w formie prac naukowych podstawowych, rozwojowych i wdrożeniowych oraz ekspertyzy w tym zakresie obejmujące wybrane działy diagnostyki wirusologicznej, bakteriologicznej, mikologicznej i serologicznej

 7. Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej:
  prace badawcze w formie prac naukowych podstawowych, rozwojowych i wdrożeniowych obejmujących diagnostykę histopatologiczną, cytologiczną, histochemiczną i immunohistochemiczną
  usługi diagnostyczne

 8. Zakład Lingwistyki Stosowanej:
  przeprowadzanie egzaminów z języków obcych: angielskiego, francuskiego i niemieckiego zgodnie z zasadami określonymi przez Ministra Zdrowia