HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Historia

Collegium Medicum UMK wczoraj i dziś

Zdjęcie panoramiczne Szpitala im. Jurasza, widok na SORSzpital Uniwersytecki nr 1 im dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest dynamicznie  rozwijającą się uczelnią medyczną w Polsce. Historia Collegium Medicum UMK sięga 1984 roku, w którym na bazie Zamiejscowego Wydziału Lekarskiego Gdańskiej AM utworzono Akademię Medyczną im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Dwadzieścia lat później, 24 listopada 2004 roku, bydgoska Akademia Medyczna połączyła swe siły z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na mocy ustawy z dnia 8 października 2004 roku powstało Collegium Medicum UMK.

Zdjęcie Collegium Medicum Budynek dydaktyczno - administracyjny Collegium Medicum UMK

Uczelnia zatrudnia około 1440 pracowników (w tym  około 860 nauczycieli akademickich) oraz kształci ponad 5000 studentów na trzech wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym oraz Nauk o Zdrowiu. Collegium Medicum UMK realizuje również studia anglojęzyczne oparte o polski program studiów. Kraje, z których rekrutuje najwięcej studentów (aktualnie około 420 osób), to:  Irlandia, Indie, Norwegia, Iran, Hiszpania, Niemcy, Szwecja, Tajwan, Wielka Brytania, Nigeria.

Collegium Medicum UMK jest uczelnią kameralną, której atutem jest doskonała znajomość studentów. Nie są oni na uczelni anonimowymi postaciami, ale partnerami we wzajemnym rozwoju naukowym. W Collegium Medicum UMK działają dwa szpitale uniwersyteckie, dla których Uczelnia jest podmiotem tworzącym. Szpitale stanowią bazę dla nauczania i prowadzenia badań naukowych przez kadrę uniwersytecką. Z roku na rok powiększają się możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych i prac badawczych w obiektach stanowiących integralną część uczelni.

Zdjęcie studentów Collegium Medicum  Poziom naukowy Uniwersytetu zapewnia status uczelni badawczej, który UMK otrzymał jako jedna z 10 polskich uczelni w konkursie  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, rozstrzygniętym 30 października 2019 roku. Status wzmacnia rozpoznawalność działalności naukowej uczelni w międzynarodowym gronie badawczym. Ubiegając się o status uczelni badawczej UMK sprecyzowało cele i konkretne działania podnoszące jakość badań naukowych i kształcenia. Za cele kluczowe Uniwersytet uznał: zwiększenie umiędzynarodowienia, interdyscyplinarności, innowacyjności i wewnętrznej integralności. W definicję uniwersytetu badawczego wpisują się coroczne Stypendia Rektora za publikacje. JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wyróżnia stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskują wysokie notowania punktowe zgodnie z wykazem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.             Zdjęcie studentów Collegium Medicum W trosce o rozwój bazy klinicznej w Collegium Medicum UMK powstają liczne inwestycje realizowane na terenie szpitali uniwersyteckich. Jako przykład może posłużyć powstałe na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Zespół Sal Operacyjnych z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej, Centralna Sterylizatornia oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy. Liczne inwestycje realizowane są również na terenie Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Placówka przystąpiła do projektu: „Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy”. Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszystkie inwestycje pozwalają przede wszystkim na pełne wykorzystanie posiadanego potencjału oraz w znaczący sposób poprawiają organizację pracy i jakość kształcenia naszych studentów.

 Wychodząc naprzeciw trendom integracji współczesnego świata nauki, uczelnia stale rozwija współpracę z najlepszymi światowymi instytucjami naukowymi i badawczymi, stawiając na innowacyjność i współdziałanie w zakresie wymiany myśli międzynarodowej. Studenci, poza możliwością rozwoju naukowego, który odbywa się m.in. w oparciu o praktyki i staże zagraniczne, rozwijają na uczelni własną działalność dydaktyczno-kulturalną.  Skupiają się w stowarzyszeniach, które umożliwiają im rozwój zainteresowań. Mają możliwość działania w: Samorządzie Studenckim, Studenckim Towarzystwie Naukowym, Studenckim Towarzystwie Diagnostów Laboratoryjnych, Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-POLAND, Kosmetologicznej Organizacji Studenckiej czy Chórze Collegium Medicum. To właśnie tam studenci nie tylko poszerzają swoją wiedzę poprzez organizację szkoleń, konferencji naukowych, akcji profilaktycznych, ale również zdobywają cenne umiejętności interpersonalne, które przekładają się na kontakt z pacjentem. Warto dodać, że studenci zrzeszeni w różnych organizacjach łączą swe siły współtworząc wydarzenia popularne w naszym mieście, jak i regionie.  

Studenci CM UMK w laboratoriumKażdy kolejny rok systematycznie poszerza uczestnictwo Collegium Medicum UMK w międzynarodowych programach naukowych i dydaktycznych. Uczelnia dotychczas przystąpiła do następujących programów:
•         Erasmus+, w ramach którego kadra dydaktyczna, studenci i pracownicy administracyjni Collegium Medicum UMK mają możliwość udziału w zagranicznych studiach lub praktyce m.in. na terenie Hiszpanii, Portugalii, Francji, Turcji, Finlandii, Szwecji, Norwegii, Rumunii, Bułgarii, Słowacji, Czech, Słowenii, Włoch, Niemiec, Macedonii.
•         Projekt „Better treatments for breathlessness in palliative and end of life care (Better-B)” w ramach programu Horizon2020
•         Projekt „Strategic Innovative Educational Network for Healthy Ageing” w ramach KA203 - Strategic Partnerships for higher education


Bardzo prężnie działają też doktoranci w ramach ACADEMIA MEDICA BYDGOSTIENSIS, która została założona na mocy Zarządzenia Rektora UMK z dnia 28 maja 2019. Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu kształci doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Doktoranci skupiają też swoje siły w Samorządzie Doktorantów UMK. To oni są organizatorami Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Medycznego Kongresu iMEDIC – International MEDical Interdisciplinary Congress. To profesjonalne, bogate w najnowsze doniesienia naukowe spotkanie badaczy, na którym mogą podzielić się swoimi dotychczasowymi efektami pracy i osiągnięciami oraz poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko pojętych nauk medycznych. 

Poza działalnością dydaktyczną Collegium Medicum UMK podejmuje inicjatywy ukierunkowane na kontakt z lokalnymi społecznościami, czego przykładem jest organizowany corocznie cykl wykładów naukowych „Medyczna Środa” oraz Dzień Nauki "Medicalia". Jako Uczelia jestesmy współorganizatorem Bydgoskiego Festiwalu Nauki i Toruńskiego Festiwalu Nauki.

Doktorzy Honoris Causa dawnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy (obecnie Collegium Medicum UMK):
prof. Jean Daniel Picard (1998)
prof. zw. dr hab. Stefan Raszeja (1998)
dr Miral Dizdaroglu (2000)
prof. zw. dr hab. Bogdan Romański (2001)
prof. dr Jean Natali z Francji (2001)
prof. zw dr hab. Tadeusz Pisarski (2002)
prof. Lars Norgren ze Szwecji (2003)
prof. zw. dr hab. Jan Domaniewski (2004)
prof. zw. dr hab. Adam Bilikiewicz (2004)

Budynek Wydziau FarmaceutycznegoBudynek Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK