Historia

Collegium Medicum UMK wczoraj i dziś

Zdjęcie Szpitalu Jurasza

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest najmłodszą publiczną uczelnią medyczną w Polsce, której ofertę dydaktyczną stanowi siedemnaście kierunków prowadzonych na trzech wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym i Nauk o Zdrowiu. Proces dydaktyczny przebiega na poziomach: studia I stopnia, studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie i studia III stopnia. Uczelnia realizuje również studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim.

Historia Collegium Medicum UMK sięga 1984 roku, w którym na bazie Zamiejscowego Wydziału Lekarskiego Gdańskiej AM utworzono Akademię Medyczną im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Dwadzieścia lat później, z dniem 24 listopada 2004 r., bydgoska Akademia Medyczna połączyła swe siły z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, na mocy ustawy z dnia 8 października 2004 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (pdfDz. U. Nr 241 poz. 2414115.45 KB). Powstało wówczas Collegium Medicum UMK.

Zdjęcie Collegium Medicum

Uczelnia zatrudnia około 1300 osób (w tym ponad 760 nauczycieli akademickich) oraz kształci ponad 5500 studentów (w tym ponad 250 obcokrajowców). Collegium Medicum UMK jest uczelnią kameralną, której atutem jest doskonała znajomość studentów, którzy nie są tu anonimowymi postaciami ale partnerami we wzajemnym rozwoju naukowym. Siła Collegium Medicum UMK tkwi przede wszystkim w wysokim poziomie kadry nauczającej. Od kilku lat absolwenci Uczelni, którzy zdobyli wykształcenie pod kierunkiem znakomitych specjalistów, plasują się w ścisłej czołówce najlepiej zdających Lekarski Egzamin Końcowy.

Zdjęcie studentów Collegium MedicumCollegium Medicum UMK, wychodząc naprzeciw trendom integracji współczesnego świata nauki, stale rozwija współpracę z najlepszymi światowymi instytucjami naukowymi i badawczymi, stawiając na innowacyjność i współdziałanie w zakresie wymiany myśli międzynarodowej. Studenci, poza szerokimi możliwościami rozwoju naukowego, który odbywa się m.in. w oparciu o praktyki i staże zagraniczne, rozwijają własną działalność dydaktyczno-kulturalną w Uczelni. Skupiają się w stowarzyszeniach, które umożliwiają im rozwój własnych zainteresowań. Mają możliwość działania w: Samorządzie Studenckim, Studenckim Towarzystwie Naukowym, Studenckim Towarzystwie Diagnostyki Laboratoryjnej, Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-POLAND oraz Chórze Collegium Medicum.

Zdjęcie studentów na trawieElastyczność proponowanej oferty edukacyjnej stwarza doskonałe możliwości dostosowania toku nauczania do indywidualnych potrzeb, co niejednokrotnie daje efekty w postaci spektakularnych sukcesów studentów Collegium Medicum UMK. Przykładem jest zdobycie w 2012 r. złotego medalu podczas Mistrzostw Świata w Kulturystyce i Fitness w Budapeszcie przez studentkę kierunku dietetyka.

Dzięki temu, że Uczelnia stawia na pomysłowość i nowatorstwo myśli studenckiej w 2010 r. w strukturach Collegium Medicum UMK ruszył pionierski projekt pomocy humanitarnej pod nazwą Medici Homini, umożliwiający uczestnictwo w misjach humanitarnych do krajów rozwijających się. Pomysłodawczynią projektu jest studentka, obecnie absolwentka kierunku lekarskiego, której podróżnicza pasja i zaangażowanie w medycynę przyczyniło się do kolejnych podróży medycznych studentów Collegium Medicum UMK. Medici Homini dotychczas dotarło z pomocą medyczną do Zambii, Ugandy, Indii, Nepalu oraz Gambii.
W roku akademickim 2011/2012 studentka kierunku farmacja zdobyła tytuł najlepszej absolwentki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pokonując grono znakomitych rywali z całej toruńsko-bydgoskiej uczelni.

Zdjęcie studentów w saliPodbijając stary i nowy kontynent Uczelnia nie zapomina o młodzieży z zagranicy, chcącej edukować się w jej murach. Collegium Medicum UMK realizuje studia anglojęzyczne oparte o polski program studiów na kierunku lekarskim. Studenci (aktualnie ok. 270 osób) rekrutują się głównie z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, Włoch, Szwecji, Norwegii, Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej, USA oraz Kanady. Kolejne miejsca czekają na zainteresowanych ze wszystkich kontynentów.
Każdy kolejny rok systematycznie poszerza uczestnictwo Collegium Medicum UMK w międzynarodowych programach naukowych i dydaktycznych. Uczelnia dotychczas przystąpiła do następujących programów:

  • Erasmus+, w ramach którego kadra dydaktyczna, studenci i pracownicy administracyjni Collegium Medicum UMK mają możliwość udziału w zagranicznych studiach lub praktyce m.in. na terenie Hiszpanii, Turcji, Finlandii, Portugalii, Włoch, Niemiec.
  • CarePrise, którego koordynatorem jest Uniwersytet Nauk Stosowanych w Seinajoki (Finlandia).
  • W ramach 7 Programu Ramowego realizowany jest program badawczy ECNIS 2, prowadzony wspólnie z 28 partnerami m.in. ze Szwecją, Danią, Anglią.
  • Pracownicy naukowi Collegium Medicum UMK uczestniczą ponadto w międzynarodowych wizytach studyjnych realizowanych w ramach Funduszu Stypendialno-Szkoleniowego, a katedry i kliniki Collegium Medicum UMK utrzymują kontakty naukowe z ośrodkami w Niemczech (Wuppertal, Berlin, Kiel), Szwajcarii (Arau), Holandii (Amsterdam), Francji (Paryż), Szwecji (Lund), Norwegii.

Wyrazem uznania dla wysokiego poziomu współpracy zagranicznej są doktoraty honoris causa Uczelni, które otrzymali prof. dr Jean Natali z Francji (2001) i prof. Lars Norgren ze Szwecji (2003). Tytułem doktora Honoris Causa zostali też uhonorowani inni wybitni naukowcy: prof. Jean Daniel Picard (1998), prof. zw. dr hab. Stefan Raszeja (1998), dr Miral Dizdaroglu (2000), prof. zw. dr hab. Bogdan Romański (2001), prof. zw dr hab. Tadeusz Pisarski (2002), prof. zw. dr hab. Jan Domaniewski (2004), prof. zw. dr hab. Adam Bilikiewicz (2004).

Zdjęcie zajęć w laboratoriumW 2003 r. ówczesna Akademia Medyczna zawarła razem z innymi publicznymi szkołami wyższymi w Bydgoszczy oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu porozumienie o utworzeniu Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego w celu podejmowania wszelkich działań dla zacieśnienia współpracy regionalnej bibliotek w celu lepszego udostępniania informacji, wspierania nauki i edukacji w regionie oraz przystosowania bibliotek do standardów Unii Europejskiej. Od 1 października 2011 r. Biblioteka Medyczna Collegium Medicum umożliwia studentom przeprowadzenie i zaliczenie szkolenia bibliotecznego on-line. Począwszy od roku 2012 zachęca także użytkowników do korzystania z ponad 50.000 e-booków anglojęzycznych (Ebsco) oraz ponad 300 polskich e-booków na platformie ibuk.pl. W styczniu 2013 roku Biblioteka Medyczna wprowadziła nową wersję systemu bibliotecznego Horizon 7.1 dla szybszej i sprawniejszej obsługi czytelnika.

Zdjęcie studentów na zajęciachCollegium Medicum UMK korzysta z bazy dwóch szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy, dla których Uczelnia jest podmiotem tworzącym. Szpitale stanowią bazę dla nauczania i prowadzenia badań naukowych przez kadrę uniwersytecką. Z roku na rok powiększają się możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych i prac badawczych w obiektach stanowiących integralną część Collegium Medicum UMK, czego przykładem są powstające na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy: nowy budynek Kliniki Psychiatrii, Zespół Sal Operacyjnych z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej, Centralna Sterylizatornia oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy.
Aktualnie Collegium Medicum UMK realizuje następujące inwestycje szpitalne:

  • budowa i wyposażenie Zespołu Sal Operacyjnych z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej, Centralną Sterylizatornią oraz Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym,
  • budowa i wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej dla Dzieci,
  • budowa i wyposażenie Kliniki Psychiatrii jako I etapu Centrum Zdrowia Psychicznego,
  • budowa i wyposażenie Kliniki Dermatologii,
  • budowa i wyposażenie Uniwersyteckiego Centrum Opieki Paliatywnej i Długoterminowej,
  • modernizacja klinik szpitala.

Poza działalnością dydaktyczną Collegium Medicum UMK podejmuje inicjatywy ukierunkowane na kontakt z lokalnymi społecznościami, czego przykładem jest organizowany corocznie cykl wykładów naukowych „Medyczna Środa” oraz Dzień Nauki "Medicalia".

Collegium Medicum zdjęcie z innej perspektywy