COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Centrum kształcenia w języku angielskim

Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK

Dyrektor Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
tel. (48) 52 585-39-19al. Powstańców Wielkopolskich 46, 85-090 Bydgoszcz
budynek Domu Studenckiego nr 3, pok. 013-015
tel. (48) 52 585-38-90
fax (48) 52 585-39-50
e-mail: studiesinenglish@cm.umk.pl 
Pracownicy Sekretariatu:

 • Kierownik Sekretariatu Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK:
  mgr Natalia Gliniecka-Kucybała, tel. (48) 52 585-38-90, e-mail: ngliniecka@cm.umk.pl
  • nadzór nad pracą sekretariatu;
  • opieka administracyjna nad studentami kierunku lekarskiego (studia anglojęzyczne): VI rok;
  • udzielanie informacji na temat rekrutacji na studia anglojęzyczne (cudzoziemcy), przyjmowanie dokumentów od kandydatów i organizacja rozmów kwalifikacyjnych;
  • ewidencja zmian w rozkładzie zajęć dydaktycznych;
  • zajęcia fakultatywne;
  • sprawy finansowe Centrum.

 • mgr Ewa Grabowska-Kutowińska, tel. (48) 52 585-59-90, e-mail: ewa.grabowska@cm.umk.pl
    - opieka administracyjna nad studentami kierunku lekarskiego (studia anglojęzyczne): II rok, III rok, IV rok, oraz nad studentami kierunku fizjoterapia (studia anglojęzyczne);
    - udzielanie informacji na temat rekrutacji na studia anglojęzyczne (cudzoziemcy)

 • mgr Anna Krupa, tel. (48) 52 585-38-91, e-mail: anna.krupa@cm.umk.pl
  • opieka administracyjna nad studentami kierunku lekarskiego (studia anglojęzyczne): I rok, V rok;
  • sporządzanie sprawozdań dotyczących liczby studentów i ich obywatelstwa;
  • udzielanie informacji na temat rekrutacji na studia anglojęzyczne (cudzoziemcy).

 • mgr Marzena Sowa, tel. (48) 52 585-59-91, e-mail: marzena.sowa@cm.umk.pl
  • wykonywanie tłumaczeń dokumentów związanych z ukończeniem studiów;
  • wykonywanie drobnych tłumaczeń z i na język angielski na bieżące potrzeby komórek administracji Collegium Medicum;
  • zamieszczanie informacji na anglojęzycznej stronie English Division: study.cm.umk.pl;
  • udzielanie informacji na temat rekrutacji na studia anglojęzyczne (cudzoziemcy).

 • mgr inż. Aleksandra Sakwińska, tel. (48) 52 585-38-92, e-mail: aleksandra.sakwinska@cm.umk.pl
  • pozyskiwanie programów nauczania (sylabusów), regulaminów dydaktycznych poszczególnych przedmiotów oraz kart umiejętności praktycznych od właściwych jednostek dydaktycznych i ich kompletowanie.
  • wprowadzanie oferty dydaktycznej w systemie USOS;
  • sporządzanie obciążeń jednostek dydaktycznych w systemie UFI;

 • mgr Aleksandra Filińska, tel. (48) 52 585-38-95, e-mail: aleksandra.filinska@cm.umk.pl
  • opieka administracyjna nad studentami kierunku pielęgniarstwo (studia anglojęzyczne);
  • wykonywanie tłumaczeń dokumentów związanych z ukończeniem studiów;
  • wykonywanie drobnych tłumaczeń z i na język angielski na bieżące potrzeby komórek administracji Collegium Medicum;
  • zamieszczanie informacji na anglojęzycznej stronie English Division: study.cm.umk.pl.

tymczasowo nieobecne:

 • mgr Kamila Piekarska
 • mgr Ewelina PolnyCentrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK (Centre for Medical Education in English in Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum in Bydgoszcz) zostało utworzone 1 marca 2012 r.  jako centrum dydaktyczno-badawcze będące jednostką ogólnouczelnianą Collegium Medicum UMK.

Zakres działalności Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK obejmuje organizację, planowanie, obsługę administracyjną, dysponowanie środkami finansowymi, dbanie o właściwy poziom zajęć dydaktycznych oraz nadzór nad kształceniem w języku angielskim na kierunkach studiów prowadzonych na wydziałach Collegium Medicum UMK.

Informacje o studiach w języku angielskim >>


Rozkład zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020 – kierunek lekarski >>

Rozkład zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020 – pielęgniarstwo >> 

Rozkład zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020 – fizjoterapia >>