COVID-19    ZAJĘCIA ZDALNE od 11 grudnia do 9 stycznia  

Projekty - Informacje dotyczące realizacji Projektów

Projekty - Informacje dotyczące realizacji Projektów

  
Jednostka administracyjna w CM: Dział Nauki i Projektów
 


 
 Dane kontaktowe - Pracownicy Działu Nauki i Projektów CM
 


 
 
Kierownik Projektu - uprawnienia i obowiązki (projekty ze źródeł innych niż UE)
 
 
Koordynator Projektu - docxuprawnienia i obowiązki14.72 KB (projekty ze źródel UE)
 
 

 
W zależności od zaplanowanych w budżecie projektu wydatków, prosimy o stosowanie poniższych zasad: 
 
 
Źródło finansowania w systemie Worfklow
 
Otwarcie źródła w systemie workflow następuje na wniosek Kierownika / Koordynatora Projektu. Dokument jest przygotowany przez Dział Nauki i Projektów.
 
 
Składanie zamówień - wnioski w systemie workflow
 
  
  
  
  
  
Wynagrodzenia - dotyczy tylko działań/projektów z IDUB
 
  
• Stypendia - dotyczy tylko działań/projektów z IDUB
 
 
• Wyjazdy krajowe - kontakt z Dziekanatami
 
• Zakup towarów / materiałów / sprzętu / aparatury - kontakt z Działem Zaopatrzenia CM
  
• Zakup usług - kontakt z Działem Administracyjno-Gospodarczym CM
 
 
• Zatrudnienie Zespołu Projektowego / Wypłata wynagrodzeń
 
Zatrudnienie Kierownika Projektu oraz Członków Zespołu Projektowego możliwe jest jedynie w formie i wysokości wskazanej we Wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z Regulaminem wynagradzania.
 
Wypłata wynagrodzeń następuje zgodnie z wytycznymi Projektu oraz zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie wynagradzania.