HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

DNIP - Opłaty za publikacje

DNIP - Opłaty za publikacje

 
Jednostka administracyjna w CM: Dział Nauki i Projektów
  


 
 
Finansowanie opłat za publikacje naukowe
 
 
Informacje ogólne
 
Finasowanie opłat za publikacje naukowe dotyczy pracowników naukowych oraz doktorantów CM.
 
Nie ma możliwości dokonania refundacji kosztu opłaty za publikacje poniesionego bezpośrednio przez Autora/ów - opłaty dokonuje się z konta Uczelni.
 
 
Procedura
 
Wnioskodawca składa pismo z prośbą o finansowanie opłaty za publikację do Dysponenta środków, w którym wskazuje:
1. autorów artykułu,
2. koszty publikacji (w walucie obcej jeżeli w takiej ma być opłata),
3. czasopismo, w którym zostanie opublikowany artykuł,
4. punkty MNiSW i Impact Factor.
  
Po otrzymaniu zgody Dysponenta środków, Wnioskodawca składa wniosek w systemie WORKFLOW do którego dołącza:
2. zgodę Dysponenta środków na sfinansowanie publikacji (pismo). 
3. zgodę Z-cy Kanclerza ds. CM na dokonanie przedpłaty, jeżeli faktura wymaga opłacenia przed publikacją (zgodnie z Pismem Okólnym nr 3 z dn. 05.04.2023r.)
 
  
Wniosek musi zostać złożony 14 dni przed terminem zapłaty za publikację artykułu.
  
System WORKFLOW
 
 
 
  
Oryginał faktury Wnioskodawca dostarcza/przesyła do Działu Nauki i Projektów CM minimum 7 dni przed terminem płatności.
 
WAŻNE !
Po opublikowaniu artykułu, Wnioskodawca niezwłocznie (najpóźniej do końca miesiąca, w którym była publikacja) dostarcza do Działu Nauki i Projektów CM docxOświadczenie dotyczące publikacji (cz.B) 17.05 KB.
Niedostarczenie niniejszego dokumentu powoduje naliczenie odsetek karno-skarbowych.
 
 
Dane do faktury:
 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
NIP PL 8790177291
 

 
Plik do pobrania: