HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Collegium Medicum UMK

DNIP - Projekty w trakcie realizacji OPATRUNKI

Projekt Opracowanie opatrunku wchłanialnego na bazie aktywnego tropokolagenu egzogennego ze skór rybich z dodatkiem zmodyfikowanych nanoproszków węgla

Projekt realizowany w ramach programu: Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie: Projekty aplikacyjne
Konkurs 1/4.1.4/2020 - Projekty Aplikacyjne Konsorcjum w składzie: • Politechnika Łódzka - Lider
• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w...