HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Collegium Medicum UMK

DNIP - Urlopy szkoleniowe i naukowe pracowników

Jednostka administracyjna w CM: Dział Nauki i Projektów Urlopy naukowe – płatne URLOPY NAUKOWE - nauczyciele akademiccy ( art. 130 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zmianami) - Zarządzenie Nr 166 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 listopada 2019 r. Regulamin Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Urlop naukowy płatny – w okresie 7 lat zatrudnienia w danej uczelni ...