HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Collegium Medicum UMK

DNIP - informacje wnioski projekty finansowane z UE

Jednostka administracyjna w CM: Dział Nauki i Projektów Na każdym etapie przygotowania poszczególnych dokumentów przez Wnioskodawcę (Kierownika Projektu) możliwe są konsultacje z pracownikami Działu Nauki i Projektów CM Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezbędne jest uzyskanie zgody władz Uczelni na Zgłoszeniu Projektu. ETAP I - Zgłoszenie Projektu Wnioskodawca (Kierownik Projektu) składa do Działu Nauki i Projektów CM (na adres: