DNIP - Projekty w trakcie realizacji OPATRUNKI

DNIP - Projekty w trakcie realizacji OPATRUNKI

Projekt
Opracowanie opatrunku wchłanialnego na bazie aktywnego tropokolagenu egzogennego ze skór rybich z dodatkiem zmodyfikowanych nanoproszków węgla

 
Projekt realizowany w ramach programu:
Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie: Projekty aplikacyjne

Konkurs 1/4.1.4/2020 - Projekty Aplikacyjne
 
  
Konsorcjum w składzie:
• Politechnika Łódzka - Lider
• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Sancoll sp. z o.o. 
 
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2023 
 
 
Całkowita wartość projektu: 18 434 588.12 zł
 
Budżet Projektu w CM UMK: 2 185 774,90 zł
 
 
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stanisław Mitura
 
Kierownik projektu w CM UMK: prof. dr hab. Arkadiusz Jawień
 
 
Opiekun administracyjny: mgr Patrycja Marciniak patrycja.marciniak@cm.umk.pl tel. 52 585 38 49
 
 
Cel projektu: 
Celem projektu jest opracowanie i sparametryzowanie technologii produkcji wchłanialnego opatrunku na bazie aktywnego tropokolagenu pochodzenia rybiego oraz zmodyfikowanego na potrzeby wymagań związanych ze środowiskiem aplikacji opatrunku nanostruktur węglowych. W wyniku projektu powstanie wyrób medyczny do zastosowania zewnętrznego w medycynie, ale również w dermatologii i kosmetyce, gdyż innowacyjny opatrunek wchłanialny na bazie nanocząsteczek egzogennego tropokolagenu z dodatkiem nanomateriałów opartych na bazie węgla będzie miał postać formy: żelu, liofilizatu, błony lub włókniny. Opatrunek będzie miał zastosowanie w leczeniu ran przewlekłych i trudno gojących oraz stanowić będzie element zapobiegania ich powstawaniu. Dzięki zastosowanym w projekcie metodom badawczym i metodzie produkcji opatrunków tropokolagen będzie aktywnym, pełnowartościowym białkiem, zgodnym ze strukturą kolagenu znajdującym się w ludzkim organizmie, który wnikając do skóry, uzupełni jego niedobory oraz wzmocni napływ elementów komórkowych do rany. 
 
 
Zadanie główne:
- opracowanie i sparametryzowanie cech fizykochemicznych opatrunku, sposobu modyfikacji nanodamentów i parametrów technicznych urządzeń i linii technologicznych do produkcji surowców i opatrunków.
 
 
Grupa docelowa:
- pacjenci z wszelkimi typami ran przewlekłych, pochodzenia naczyniowego o etiologii żylnej i tętniczej oraz odleżyn.Nowość rezultatów projektu:
- zastosowanie techniki elektrospiningu i techniki druku 3D w jednym urządzeniu przędzącodrukującym o budowie modułowej;
- skrócenie procesu hydratacji;
- działanie biostatyczne nanodziamentów oraz działanie bakteriobójcze nodyfikowanych diamentów;
- wchłanialność opatrunków;
- transdermalność kolagenu rybiego, który posiada najwyższą biozgodność z kolagenem ludzkim.