Dział Zaopatrzenia CM

Dział Zaopatrzenia CM

ul. Jagiellońska 15, budynek F, II piętro, p. 47-49
tel. 52 585-33-33, fax 52 585-33-35
e-mail: zaopatrzenie@cm.umk.pl



pokój 47

 • KIEROWNIK: mgr inż. Mirosław Malec, tel. 52 585-33-33
  mmalec@cm.umk.pl  
  Organizowanie i planowanie pracy działu, stały nadzór nad jego funkcjonowaniem.

 • Z-CA Kierownika: mgr inż. Magdalena Gertych, tel. 52 585-33-33
  magda.gertych@cm.umk.pl
  • przyjmowanie wniosków w systemie Workflow od wszystkich jednostek Collegium Medicum na wszelkie zakupy realizowane przez dział i rozdzielanie ich na poszczególnych pracowników i do Magazynu CM
  • współpraca z wszystkimi jednostkami Collegium Medicum, pełnienie doradztwa i pomocy oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie składanych wniosków do działu, informowanie o bieżącym statusie wniosków w systemie Workflow złożonych do działu, monitorowanie wniosków
  • nadzorowanie gospodarki magazynowej
  • wystawianie faktur wewnętrznych i przekazywanie ich właściwej jednostce UMK do deklaracji Intrastat
  • Realizacja zakupów:
    
   • zwierząt laboratoryjnych, paszy i wyposażenia do hodowli zwierząt
   • materiałów reklamowych z logo Uczelni
   • podręczników, książek, czasopism, płyt CD/DVD na potrzeby inne, niż zasoby Biblioteki Medycznej CM
   • druków akcydensowych i druków ścisłego zarachowania

 • mgr Rafał El-Essa , tel. 52 585-59-94
  rafal.el-essa@cm.umk.pl 
  Realizacja zakupów:
  • sprzętu biurowego, RTV, AGD,
  • narzędzi, elektronarzędzi oraz art. metalowych,
  • materiałów remontowo-budowlanych, stolarskich, elektrycznych, hydraulicznych,
  • sprzętu audiowizualnego i fotograficznego,
  • sprzętu i materiałów ogrodniczych
  • oraz środków transportu i art. eksploatacyjnych do pojazdów


   pokój 48

 • Ewelina Paulińska, tel. 52 585-33-68
  epaulinska@cm.umk.pl
  Realizacja zakupów:
  • wszelkich materiałów medycznych oraz narzędzi chirurgicznych
  • odzieży i obuwia ochronnego, środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji
  • art. chemii gospodarczej, środków i sprzętu do utrzymania czystości

 • mgr Aleksandra Stukowska, tel. 52 585-33-36
  aleksandra.stukowska@cm.umk.pl
  Realizacja zakupów:
  • wszelkich materiałów laboratoryjnych
  • wszelkich materiałów medycznych oraz narzędzi chirurgicznych
  • sprzętu i urządzeń laboratoryjnych

 • mgr Katarzyna Jankowska, tel. 52 585-33-36
  katarzyna.jankowska@cm.umk.pl
  Realizacja zakupów:
  • mebli biurowych, medycznych, laboratoryjnych i szatniowych oraz akcesoriów meblowych
  • sprzętu i aparatury laboratoryjnej i medycznej
  • materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faxów

 • lic. Sylwia Majer, tel. 52 585-33-68
  sylwia.majer@cm.umk.pl
  Realizacja zakupów:
  • wszelkich artykułów spożywczych
  • artykułów wyposażenia domów studenckich i hoteli asystenckich
  • sprzętu sportowego, BHP i ppoż., materiałów opatrunkowych oraz drobnych pomocy dydaktycznych
  • sprzętu i urządzeń laboratoryjnych

pokój 49

 • lic. Dawid Orlikowski, tel. 52 585-38-18
  dawid.orlikowski@cm.umk.pl
  Realizacja zakupów:
  • sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji
  • materiałów remontowo-budowlanych, stolarskich, elektrycznych, hydraulicznych i metalowych
  • narzędzi i elektronarzędzi
  • środków transportu

 • mgr Małgorzata Bukowska, tel. 52 585-34-63
  malgorzata.bukowska@cm.umk.pl
  Realizacja zakupów:
  • odczynników, substancji oraz preparatów chemicznych
  • leków i ziół

 • mgr Dorota Zdrojewska, tel. 52 585-34-63
  zdrojewska@cm.umk.pl
  Realizacja zakupów:
  • odczynników, substancji oraz preparatów chemicznych
  • alkoholu etylowego skażonego
  • kosmetyków

 • inż. Magdalena Oleszko, tel. 52 585-33-38
  magdalena.oleszko@cm.umk.pl
  Realizacja zakupów:
  • sprzętu i aparatury laboratoryjnej i medycznej
  • sprzętu biurowego, RTV i AGD
  • artykułów wyposażenia Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich
  • materiałów biurowych

 • inż. Daria Rospłochowska, tel. 52 585-33-38
  daria.rosplochowska@cm.umk.pl
  Realizacja zakupów:
  • urządzeń, sprzętu, aparatury laboratoryjnej i medycznej
  • symulatorów, fantomów, trenażerów oraz wszelkich pomocy dydaktycznych
  • specjalistycznego wyposażenia szpitali