HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Dział Zaopatrzenia CM

Dział Zaopatrzenia CM

ul. Jagiellońska 15, budynek F, II piętro, p. 47-49
tel. 52 585-33-33, fax 52 585-33-35
e-mail: zaopatrzenie@cm.umk.pl

 


 

pokój 49

Kierownik: mgr inż. Magdalena Gertych, tel. 52 585-33-33

magda.gertych@cm.umk.pl

 • organizowanie i planowanie pracy działu, stały nadzór nad jego funkcjonowaniem,
 • przyjmowanie wniosków w systemie Workflow od wszystkich jednostek Collegium Medicum na wszelkie zakupy realizowane przez dział i rozdzielanie ich na poszczególnych pracowników i do Magazynu CM,
 • współpraca z wszystkimi jednostkami Collegium Medicum, pełnienie doradztwa i pomocy oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie składanych wniosków do działu, informowanie o bieżącym statusie wniosków w systemie Workflow złożonych do działu, monitorowanie wniosków,
 • nadzorowanie gospodarki magazynowej.

 

Z-ca Kierownika mgr Aleksandra Stukowska, tel. 52 585-33-33

aleksandra.stukowska@cm.umk.pl

Realizacja zakupów:

 • wszelkich materiałów laboratoryjnych,
 • druków akcydensowych i druków ścisłego zarachowania,
 • biletów MZK,
 • wystawianie faktur wewnętrznych i przekazywanie ich właściwej jednostce UMK do deklaracji Intrastat. 

 

mgr Dawid Orlikowski, tel. 52 585-38-18

dawid.orlikowski@cm.umk.pl

Realizacja zakupów:

 • sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji, akcesoriów komputerowych
 • materiałów remontowo-budowlanych, stolarskich, elektrycznych, hydraulicznych i metalowych oraz narzędzi i elektronarzędzi
 • środków transportu i art. ekspolatacyjnych do pojazdów.

 

mgr Kamil Kaczmarkiewicz , tel. 52 585-59-94

kamil.kaczmarkiewicz@cm.umk.pl

Realizacja zakupów:

 • materiałów remontowo-budowalnych, stolarskich, elektrycznych, hydraulicznych i metalowych oraz narzędzi i elektronarzędzi,
 • artykułów wyposażenia Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich,
 • sprzętu sportowego, sprzętu BHP i ppoż.,
 • sprzętu adiowizualnego i fotograficznego,
 • sprzętu i materiałów ogrodniczych.

 


 

pokój 48

 

Ewelina Paulińska, tel. 52 585-33-68

epaulinska@cm.umk.pl

Realizacja zakupów:

 • odzieży i obuwia ochronnego, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji,
 • art. chemii gospodarczej i środków czystości oraz materiałów i sprzętu do utrzymania czystości,
 • materiałów reklamowych z logo Uczelni.

 

mgr Anna Tubisz, tel. 52 585-33-36

anna.tubisz@cm.umk.pl

Realizacja zakupów:

 • mebli biurowych, medycznych, laboratoryjnych i szatniowych oraz akcesoriów meblowych
 • symulatorów, fantomów, trenażerów oraz wszelkich pomocy dydaktycznych,
 • sprzętu biurowego, RTV i AGD

 

lic. Sylwia Majer, tel. 52 585-33-68

sylwia.majer@cm.umk.pl

Realizacja zakupów:

 • wszelkich materiałów laboratoryjnych, materiałów medycznych oraz narzędzi chirurgicznych,
 • zwierząt laboratoryjnych, paszy i wyposażenia do hodowli zwierząt,
 • podręczników, książek, czasopism, płyt CD/DVD na potrzeby inne, niż zasoby Biblioteki Medycznej CM,
 • materiałów reklamowych z logo Uczelni.

 

lic. Paulina Ciesińska, tel. 52 585-33-36

paulina.ciesinska@cm.umk.pl

Realizacja zakupów:

 • art. spożywczych,
 • materiałów opatrunkowych, drobnych pomocy dydaktycznych, pozostałych artykułów drobnych,
 • odczynników, substancji oraz preparatów chemicznych i leków

 


 

pokój 47

 

mgr Małgorzata Bukowska, tel. 52 585-34-63

malgorzata.bukowska@cm.umk.pl

Realizacja zakupów:

 • odczynników, substancji oraz preparatów chemicznych,
 • leków i ziół.

 

mgr Dorota Zdrojewska, tel. 52 585-34-63

zdrojewska@cm.umk.pl

Realizacja zakupów:

 • odczynników, substancji oraz preparatów chemicznych,
 • alkoholu etylowego skażonego,
 • kosmetyków.

 

mgr Mateusz Urbaniak, tel. 52 585-33-38

mateusz.urbaniak@cm.umk.pl

Realizacja zakupów:

 • materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faxów,
 • materiałów biurowych,
 • artykułów wyposażenia Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich,
 • materiałów elektrycznych, metalowych oraz narzędzi i elektronarzędzi.