Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

ul. Jagiellońska 15, budynek F, III piętro
e-mail: dag@cm.umk.pl
fax. 52 585-34-35

p. 75

p. 72


p. 73p. 77Główne zadania działu:

 • prowadzenie dokumentacji nabywania i zbywania nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
 • ubezpieczanie nieruchomości i majątku,
  pdfZASADY ZGŁASZANIA SZKÓD UBEZPIECZENIOWYCH447.74 KB
  ZASADY ZGŁASZANIA SZKÓD UBEZPIECZENIOWYCH NIE DOTYCZĄ SZKÓD ZGŁASZANYCH PRZEZ STUDENTÓW W RAMACH UBEZPIECZENIA DOBROWOLNEGO.
 • zakładanie i prowadzenie Książek Obiektów Budowlanych Collegium Medicum,
 • sporządzanie umów najmu lokali użytkowych, garaży, gruntów itp. oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie,
 • prowadzenie spraw związanych z wynajmem obiektów sportowych na realizację zajęć dydaktycznych,
 • zlecanie i zabezpieczanie usług ochroniarskich w zakresie ochrony osobowej i elektronicznej,
 • konserwacja i naprawa aparatów, central i sieci telekomunikacyjnych, systemów alarmowych, domofonów i in.,
 • zlecanie usług dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji,
 • zlecanie usług wywozu nieczystości oraz usług dotyczących utylizacji odpadów przemysłowych,
 • zlecanie wykonania tablic informacyjnych oraz znaków drogowych,
 • zlecanie publikowania ogłoszeń w prasie oraz na portalach internetowych,
 • zakładanie i utrzymywanie terenów zielonych,
 • zlecanie usług i realizacji zakupów związanych z uroczystościami akademickimi oraz imprezami okolicznościowymi,
 • współorganizacja uroczystości akademickich, imprez okolicznościowych oraz imprez studenckich,
 • zlecanie wykonania druków oraz oprawa dokumentów,
  WIZYTÓWKI
    1. należy wygenerować wzór wizytówki TUTAJ >> 
      (logowanie do Centralnego Punktu Uwierzytelniania UMK e-mailem służbowym np. anna.nowak@cm.umk.pl)
    2. wygenerowaną wizytówkę w formacie pdf należy przesłać na adres e-mail: dag1@cm.umk.pl
 • zlecanie realizacji usług pralniczych - odp. mgr Sylwia Dończewska,
  docFORMULARZ: SPECYFIKACJA RZECZY PRZEKAZYWANYCH DO PRANIA 76.50 KB
 • zakup, wydawanie i rozliczanie biletów komunikacji miejskiej dla pracowników - odp. mgr Sylwia Dończewska,
  docFORMULARZ: REJESTR BILETÓW SŁUŻBOWYCH 24.00 KB
 • rozliczanie bilingów telefonicznych pracowników,
  docFORMULARZ: ROZLICZENIE BILINGU 38.50 KB
 • administrowanie systemem telekomunikacyjnym, konserwacja i naprawa centrali telefonicznej i sieci telekomunikacyjnych - odp. mgr inż. Dariusz Ługowski,
 • konserwacja i naprawa centrali telefonicznej i sieci telekomunikacyjnych, w tym poszczególnych aparatów telefonicznych - odp. inż. Przemysław Nitecki,
 • rezerwacja pomieszczeń, rozliczanie należności za wynajem, przyjmowanie rezerwacji związanych z organizacją zjazdów, szkoleń, zlecanie usług caretingowych itp. - odp. mgr inż. Joanna Wojcieszkiewicz,
  STAWKI ZA NAJEM POMIESZCZEŃ >>
 • wydawanie i ewidencja przepustek na wjazd samochodów na parking przy ul. Jagielońskiej 13-15 - odp. inż. Anita Budzińska,
  pdfZasady wydawania przepustek na 2019 r.824.74 KB
  pdfDodatkowy termin wydawania przepustek839.12 KB
 • zlecanie wykonania pieczątek dla pracowników - odp. inż. Anita Budzińska,
 • zlecanie usług krawieckich min. szycia tóg i biretów,
 • wypożyczanie tóg studenckich,
 • prowadzenie spraw związanych z odbiorem i utylizacją odpadów chemicznych oraz zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych - odp. mgr Agnieszka Brzykcy, inż. Agnieszka Żerkowska