HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

ul. Jagiellońska 15, budynek F, III piętro
e-mail: dag@cm.umk.pl
fax. 52 585-34-35

p. 75

 

p. 72


p. 73p. 77


Główne zadania działu:

  • prowadzenie dokumentacji nabywania i zbywania nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
  • ubezpieczanie nieruchomości i majątku,
   pdfZASADY ZGŁASZANIA SZKÓD UBEZPIECZENIOWYCH447.74 KB
   ZASADY ZGŁASZANIA SZKÓD UBEZPIECZENIOWYCH NIE DOTYCZĄ SZKÓD ZGŁASZANYCH PRZEZ STUDENTÓW W RAMACH UBEZPIECZENIA DOBROWOLNEGO.
  • zakładanie i prowadzenie Książek Obiektów Budowlanych Collegium Medicum,
  • sporządzanie umów najmu lokali użytkowych, garaży, gruntów itp. oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie,
  • prowadzenie spraw związanych z wynajmem obiektów sportowych na realizację zajęć dydaktycznych - osoba odpowiedzialna mgr inż. Joanna Wojcieszkiewicz 
  • zlecanie i zabezpieczanie usług ochroniarskich w zakresie ochrony osobowej i elektronicznej,
  • konserwacja i naprawa aparatów, central i sieci telekomunikacyjnych, systemów alarmowych, domofonów i in.,
  • zlecanie usług dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji,
  • zlecanie usług wywozu nieczystości oraz usług dotyczących utylizacji odpadów przemysłowych - osoba odpowiedzialna inż. Anita Budzińska
  • zlecanie wykonania tablic informacyjnych oraz znaków drogowych,
  • zlecanie publikowania ogłoszeń w prasie oraz na portalach internetowych z wyjątkiem ogłoszeń dotyczacych rekrutacji pracowników 
  • zakładanie i utrzymywanie terenów zielonych,
  • zlecanie usług i realizacji zakupów związanych z uroczystościami akademickimi oraz imprezami okolicznościowymi,
  • współorganizacja uroczystości akademickich, imprez okolicznościowych oraz imprez studenckich,
  • zlecanie wykonania druków oraz oprawa dokumentów,
   WIZYTÓWKI
     1. należy wygenerować wzór wizytówki TUTAJ >> 
       (logowanie do Centralnego Punktu Uwierzytelniania UMK e-mailem służbowym np. anna.nowak@cm.umk.pl)
     2. wygenerowaną wizytówkę w formacie pdf należy przesłać na adres e-mail: dag1@cm.umk.pl
  • zlecanie realizacji usług pralniczych - osoba odpowiedzialna: Magdalena Cackowska
   docxSpecyfikacja rzeczy przekazanych do pralni1.25 MB
  • administrowanie systemem telekomunikacyjnym, konserwacja i naprawa centrali telefonicznej i sieci telekomunikacyjnych - odp. mgr inż. Dariusz Ługowski,
  • konserwacja i naprawa centrali telefonicznej i sieci telekomunikacyjnych, w tym poszczególnych aparatów telefonicznych - odp. inż. Przemysław Nitecki,
  • rezerwacja pomieszczeń, rozliczanie należności za wynajem, przyjmowanie rezerwacji związanych z organizacją zjazdów, szkoleń, itp. - odp. mgr inż. Joanna Wojcieszkiewicz,
   STAWKI ZA NAJEM POMIESZCZEŃ >>
  • Zlecanie usług cateringowych - osoba odpowiedzialna mgr Patrycja Brąszkiewicz
  • wydawanie i ewidencja przepustek na wjazd samochodów na parking przy ul. Jagielońskiej 13-15 - osoba odpowiedzialna: mgr Magdalena Baczyńska
   docxZASADY WYDAWANIA PRZEPUSTEK W 20231.87 MB
  • zlecanie wykonania pieczątek dla pracowników - odp. mgr Patrycja Brąszkiewicz
  • zlecanie usług krawieckich min. szycia tóg i biretów,
  • wypożyczanie tóg studenckich,