Stawki najmu pomieszczeń w Collegium Medicum UMK

Stawki najmu pomieszczeń w Collegium Medicum UMK

W Collegium Medicum jest możliwość stosowania dwóch rodzajów stawek odpłatności za najem powierzchni oraz pomieszczeń w budynkach Uniwersytetu w Bydgoszczy:

 • stawki odpłatności na zasadach ogólnych - dla podmiotów spoza UMK, tj. instytucji, organizacji, firm,
 • stawki odpłatności na zasadach preferencyjnych - dla towarzystw lekarskich, izb lekarskich i pielęgniarskich, jednostek organizacyjnych Szpitali Uniwersyteckich w Bydgoszczy, fundacji związanych z promocją zdrowia.

Stawki minimalnych odpłatności z tytułu najmu pomieszczeń reprezentacyjnych i dydaktycznych:

 1. przy ul. Jagiellońskiej 13:

  1. aula A i/lub aula B:
   • na zasadach ogólnych:
    • do 12 godzin 900 zł (aula A i B), 450 zł (aula A lub B),
    • powyżej 12 godzin - za każdą kolejną rozpoczętą godzinę dolicza się 10% ww. stawki
    • w przypadku krótkotrwałych wynajmów (tj. trwających do 4 godz.) dopuszcza się stosowanie stawki godzinowej w wysokości 150 zł (aula A i B), 75 zł (aula A lub B)
   • na zasadach preferencyjnych 92 zł/godz. (aula A i B), 46 zł/godz. (aula A lub B),

  2. sala posiedzeń imienia Profesora Bogdana Romańskiego:
   • na zasadach ogólnych:
    • do 12 godzin 450 zł, - powyżej 12 godzin - za każdą kolejną rozpoczętą godzinę dolicza się 10% ww. stawki
    • w przypadku krótkotrwałych wynajmów (tj. trwających do 4 godz.) dopuszcza się stosowanie stawki godzinowej w wysokości 50 zł,
   • na zasadach preferencyjnych 22 zł/godz.,

  3. sala lustrzana:
   • na zasadach ogólnych:
    • do 12 godz. 375 zł, - powyżej 12 godzin - za każdą kolejną rozpoczętą godzinę dolicza się 10% ww. stawki
    • w przypadku krótkotrwałych wynajmów (tj. trwających do 4 godz.) dopuszcza się stosowanie stawki godzinowej w wysokości 40 zł,
   • na zasadach preferencyjnych 16 zł/godz.,

 2. przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9:

  1. aula nr 4 imienia Profesora Jana Domaniewskiego w budynku audytoryjnym:
   • na zasadach ogólnych:
    • do 12 godzin 850 zł, - powyżej 12 godzin - za każdą kolejną rozpoczętą godzinę dolicza się 10% ww. stawki
    • w przypadku krótkotrwałych wynajmów (tj. trwających do 4 godz.) dopuszcza się stosowanie stawki godzinowej w wysokości 120 zł,
   • na zasadach preferencyjnych 58 zł/godz.,

  2. sala A 019 lub aula B 209 w budynku dydaktycznym patomorfologii:
   • na zasadach ogólnych:
    • do 12 godzin 750 zł, - powyżej 12 godzin - za każdą kolejną rozpoczętą godzinę dolicza się 10% ww. stawki
    • w przypadku krótkotrwałych wynajmów (tj. trwających do 4 godz.) dopuszcza się stosowanie stawki godzinowej w wysokości 125 zł,
   • na zasadach preferencyjnych 35 zł/godz.,

  3. przy ul. dr. A. Jurasza 2 - aula nr 35 w budynku Wydziału Farmaceutycznego:
   • na zasadach ogólnych:
    • do 12 godzin 750 zł, - powyżej 12 godzin - za każdą kolejną rozpoczętą godzinę dolicza się 10% ww. stawki
    • w przypadku krótkotrwałych wynajmów (tj. trwających do 4 godz.) dopuszcza się stosowanie stawki godzinowej w wysokości 125 zł,
   • na zasadach preferencyjnych 39 zł/godz.,

  4. przy ul. Łukasiewicza 1 - aula nr 14 A:
   • na zasadach ogólnych:
    • do 12 godzin 750 zł, - powyżej 12 godzin - za każdą kolejną rozpoczętą godzinę dolicza się 10% ww. stawki
    • w przypadku krótkotrwałych wynajmów (tj. trwających do 4 godz.) dopuszcza się stosowanie stawki godzinowej w wysokości 125 zł,
   • na zasadach preferencyjnych 35 zł/godz.

  5. przy al. Powstańców Wielkopolskich 46 - aula w Domu Studenckim nr 3:
   • na zasadach ogólnych:
    • do 12 godzin: 825 zł, - powyżej 12 godzin - za każdą kolejną rozpoczętą godzinę dolicza się 10% ww. stawki
    • w przypadku krótkotrwałych wynajmów (tj. trwających do 4 godz.) dopuszcza się stosowanie stawki godzinowej w wysokości 125 zł,
   • na zasadach preferencyjnych: 40 zł/godz.

  6. sale mieszczące się w piwnicach:
   • na zasadach ogólnych 0,17 zł/m²/godz.,
   • na zasadach preferencyjnych 0,13 zł/m²/godz.,

  7. pozostałe sale dydaktyczne Collegium Medicum UMK:
   • na zasadach ogólnych 0,34 zł/m²/godz.,
   • na zasadach preferencyjnych 0,26 zł/m²/godz.,

  8. sala gimnastyczna w budynku dydaktycznym przy ul. Świętojańskiej 20:
   • na zasadach ogólnych 26 zł/godz. lekcyjną.

   Ww. stawki nie uwzględniają kosztów obsługi sprzętu multimedialnego oraz obsługi administracyjnej przez pracowników Collegium Medicum. Należności z tego tytułu będą doliczane przez Collegium Medicum do kosztów najmu:

   1. za obsługę sprzętu multimedialnego 40 zł/godz.

   2. za obsługę administracyjną 15 zł/godz.   Z tytułu najmu gruntów i lokali użytkowych znajdujących się w obiektach Uniwersytetu w Bydgoszczy, przeznaczonych na niżej określoną działalność gospodarczą, ustalone są następujące stawki minimalne:

   1. z tytułu najmu lokali:
    • na działalność gastronomiczną 2,50 zł/m²/m-c,
    • na działalność usługową 15 zł/m²/m-c,
    • na działalność usługowo-handlową 62 zł/m²/m-c,
    • na działalność medyczną (gabinet lekarski) 20 zł/m²/m-c,

   2. z tytułu najmu garaży 5 zł/m²/m-c,

   3. z tytułu najmu powierzchni:
    • na działalność usługową 30 zł /m²/m-c,
    • na działalność handlową 62 zł/m²/m-c,
    • na cele wystawiennicze 100 zł/m²/dzień,
    • na cele cateringowe:
     • 150 zł/dzień – do 5 m² zajmowanej powierzchni,
     • 55 zł/dzień – za każdy dodatkowy m² powierzchni (powyżej 5 m²),
    • pod automaty z napojami 55 zł/m-c w obiektach do 100 osób, 166 zł/m-c w obiektach powyżej 100 osób,

   4. z tytułu najmu gruntów:
    • na cele parkingowe - za korzystanie z miejsca parkingowego:
     • na parkingu przy Domu Studenckim nr 3:
      • 120 zł/m-c,
      • 12 zł/doba,
      • 2 zł/h,
      • z tym, że zwolnieni z opłat są: 
       - studenci zakwaterowani w DS nr 3, 
       - pracownicy DS nr 3 oraz jednostek organizacyjnych Collegium Medicum UMK mieszczących się w budynku DS nr 3, 
       - upoważnieni przedstawiciele podmiotów, mających siedzibę w budynku DS nr 3, 
       - osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne w auli DS nr 3 i uczestnicy tych zajęć,

     • na parkingu A przy ul. Łukasiewicza 1 po upływie pierwszych bezpłatnych 15 minut:
      • 3 zł brutto za rozpoczętą pierwszą godzinę,
      • 3 zł brutto za każdą kolejną godzinę,
      • 50 zł brutto/m-c abonament nocny w godz. od 18.00 do 7.00,
      • z tym, że zwolnieni z opłat są: 
       - studenci UMK, 
       - pracownicy UMK,

     • na parkingu przed Hotelem Asystenckim nr 1: 
      • dla najemców korzystających z lokali w HA nr 1 na zasadach odpłatności miesięcznej 50 zł brutto/m-c,
      • dla gości hotelowych korzystających z lokali w HA nr 1 na zasadach odpłatności dobowej 10 zł brutto/doba, 
      • dla pozostałych osób w przypadku wolnych miejsc na parkingu 70 zł brutto/m-c,

    • na cele magazynowe 2,50 zł/m²/m-c,

   5. z tytułu dzierżawy par miedzianych pod automaty wrzutowe (z wyłączeniem dzierżawy par miedzianych pod automaty wrzutowe - „telefon do mamy”) 12 zł/szt.,

   6. z tytułu dzierżawy gruntu pod instalacje techniczne 10 zł/m2/m-c,

   7. z tytułu ustawienia reklamy - tablicy informacyjnej 81 zł/szt.

   Niezależnie od powyższych postanowień najemca dodatkowo ponosi opłaty za zużyte media.   Kaucja za kartę magnetyczną wynosi:

   • za kartę używaną w Domu Studenckim nr 3 – 50 zł
   • za kartę używaną na parkingu przy ul. I. Łukasiewicza 1 – 50 zł

   Dodatkowa opłata dla osób niezobowiązanych do wpłacenia kaucji za kartę magnetyczną używaną w Domu Studenckim nr 3 w przypadku utraty karty, niezdania karty wraz z upływem okresu uprawniającego do jej używania lub trwałego uszkodzenia karty z winy użytkownika wynosi 50 zł.   Stawki ustalone:
   pdfZarządzeniem nr 154 Rektora UMK z dnia 19.11.2015 r. 368.83 KB

   pdfZarządzeniem nr 73 Rektora UMK z dnia 30.04.2018 r. 251.71 KB