COVID-19    ZAJĘCIA ZDALNE od 11 grudnia do 9 stycznia  

Projekty - w trakcie realizacji

Projekty - w trakcie realizacji

strona na bieżąco aktualizowana
 


 
Jednostka administracyjna w CM: Dział Nauki i Projektów
 


 
Dane kontaktowe - Pracownicy Działu Nauki i Projektów CM
 


 
Projekty finansowane ze źródeł Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  
  
  
  
 
 
 

 
Projekty finansowane ze źródeł Narodowego Centrum Nauki
    
  
 
 

 
Projekty finansowane ze źródeł Agencji Badań Medycznych
  
  
  
  
 
 

 
Projekty finansowane ze źródeł programów Unii Europejskiej
 
  
  
  
  
Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum zawartego pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu a Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
 

 
Projekty finansowane ze źródeł programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
 
Projekty w trakcie realizacji - finansowanie ze środków ID UB - Emerging Fields
 
Projekty w trakcie realizacji - finansowanie ze środków ID UB - Priorytetowe Zespoły Badawcze
 
 
Projekty w trakcie realizacji - finansowanie ze środków ID UB- konkurs na inwestycje aparaturowe
 
Projekty w trakcie realizacji - finansowanie ze środków ID UB- konkurs Grants4NCUStudents
 
Projekty w trakcie realizacji - finansowanie ze środków ID UB- konkurs Debiuty
 
Projekty w trakcie realizacji - finansowanie ze środków ID UB- konkurs Inter disciplinas excellentia
 
 
 

 
Projekty finansowane ze źródeł Erasmus+
  
 
 

 
Projekty finansowane ze źródeł Horizon2020
  
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
Pozostałe projekty - obsługa poza Działem Nauki i Projektów CM