HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

DNIP - Projekty w trakcie realizacji EMPATHY

DNIP - Projekty w trakcie realizacji EMPATHY

                                         
 
 
 
Projekt
EMPATHY trial - EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure 
 
 
Projekt realizowany w ramach programu:
Program Rozwoju Badań Klinicznych - program finansowany ze środków Agencji Badań Medycznych
 
 
Konsorcjum w składzie:
 
• Warszawski Uniwersytet Medyczny - Lider 
• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
• Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki
• Wojewódzki Szpital Zespolony
• Uniwersytet Medyczny w Łodzi
• Gdański Uniwersytet Medyczny
• Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
• Klinika Kardiologii Interwencyjnej, Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum, Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
• Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
• Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
• Śląski Uniwersytet Medyczny
• Medical University of Vienna
• Medical University of Graz
 
 
Okres realizacji projektu 01.09.2020-31.12.2025 
 
 
Całkowita wartość projektu  30 084 379,80 zł
 
Budżet projektu dla CM UMK 1 024 068,00zł
 
 
Kierownik Projektu Prof. dr hab. n. med. Jolanta Siller-Matula oraz Prof. dr hab. n. med. Marek Postuła
 
Kierownik projektu w CM UMK prof. dr hab. Jacek Kubica
 
 

Opiekun administracyjny mgr Magdalena Małek magdalena.malek@cm.umk.pl tel. 52 585 35 73

 
  
Główny cel badaniaocena wpływu inhibitorów SGLT-2 (Empagliflozyna i Dapagliflozyna) na pierwotne i wtórne kliniczne punkty końcowe u pacjentów z ostrą/niewyrównaną niewydolnością serca  z cukrzycą typu 2 w ciągu 78 godzin po zdarzeniu (hospitalizacji)
 
 
Cele wtórne:
 
1) wpływ inhibitorów SGLT-2 na czynność serca
 
2) wpływ inhibitorów SGLT-2 na biomarkery i krążące mikro RNA (miRNA) oraz metabolity mikrobiomów, analiza proteomu oraz metabolomu i klasycznych biomarkerów do monitorowania terapii inhibitorami SGLT-2 i jego potencjalny wpływ na ekspresję miRNA związanych z patogenezą ostrej/niewyrównanej niewydolności serca
 
3) określenie parametrów biochemicznych w celu ścisłego monitorowania przebiegu niewydolności serca i jego leczenia inhibitorami SGLT-2 w oparciu o wybrane miRNA i biomarkery związane ze szlakami molekularnymi związanymi z postępem choroby
 
4) ocena różnic działania inhibitorów SGLT-2 (Empagliflozyna i Dapagliflozyna) w ostrej/niewyrównanej niewydolności serca