COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Projekty - zrealizowane

Projekty - zrealizowane

strona na bieżąco aktualizowana
 


 
Jednostka administracyjna w CM: Dział Nauki i Projektów
 


 
Dane kontaktowe - Pracownicy Działu Nauki i Projektów CM
 


 
Projekty finansowane ze źródeł Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 
 
 
 
 

 
Projekty finansowane ze źródeł Narodowego Centrum Nauki
 
EMERGENET Skuteczność strategii kontroli zakażeń wobec wewnątrzszpitalnej i międzyszpitalnej transmisji wielolekoopornych szczepów pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae – spostrzeżenia na podstawie wielopoziomowego matematycznego modelu sieci
 
  
 
 

 
Projekty finansowane ze źródeł Agencji Badań Medycznych
 

  
Projekty finansowane ze źródeł programów Unii Europejskiej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekty w ramach Priorytetu IX PO KL, w których Collegium Medicum pełniło rolę Wykonawcy:
 
 
 
 
 

 
Projekty finansowane ze źródeł Erasmus+
 
 

 
Projekty finansowane ze źródeł Horizon2020
 

 
Usługi badawcze wykonywane przez pracowników CM UMK na zlecenie podmiotów zewnętrznych
 


 
 
 
 


 
 
Pozostałe projekty - obsługa poza Działem Nauki i Projektów CM