COVID-19    Kształcenie i sesja w trybie zdalnym od 31 stycznia do 27 lutego  

Kształcenie pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych

Kształcenie pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kapitał ludzki oraz UE EFS logo

„Kształcenie pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy w latach 2008 -2015 był wykonawcą projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 2.3 - Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałania 2.3.2 - Doskonalenie zawodowe kadr medycznych.

Beneficjentem systemowym projektu był Departament Pielęgniarek i Położnych przy Ministerstwie Zdrowia w Warszawie. Informacje nt. projektu systemowego znajdują się na stronie http://www.studiapomostowe.mz.gov.pl/

Uczelnia z beneficjentem systemowym (Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia) w latach 2008 – 2014 podpisała następujące umowy wykonawcze

I. Umowy wykonawcze o dofinansowanie studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo:

  1. umowa wykonawcza nr 18/SP-EFS/ZZP-47/08 z dnia 12 listopada 2008 r. dla 148 osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2008/2009
  2. umowa wykonawcza nr 3/SP-EFS/ZZP-01/09/2/1202/1045 z dnia 23 października 2009 r. dla 175 osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2009/2010
  3. umowa wykonawcza nr 4/SP-EFS/ZZP-02/10/2/1202/1310 z dnia 17 listopada 2010 r. dla 164 osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2010/2011
  4. umowa wykonawcza nr 1/SP-EFS/ZZP-36/11/2/1202/1164 z dnia 16 listopada 2011 r. dla 175 osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2011/2012
  5. umowa wykonawcza nr 61/SP-EFS/ZZP-60/12/2/1202/1057 z dnia 5 grudnia 2012 r. dla 17 osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013
  6. umowa wykonawcza nr 4/SP-EFS/ZZP-47/13/1/1202/980 z dnia 20 listopada 2013 r. dla 70 osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2013/2014
  7. umowa wykonawcza nr 2/SP-EFS/ZZP-125/14/1/1202/1157 z dnia 14 listopada 2014 r. dla 45 osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2014/2015

II. Umowy wykonawcze o dofinansowanie studiów pomostowych na kierunku położnictwo:

  1. umowa wykonawcza nr 1A/SP-EFS/ZZP-36/11/2/1202/1206 z dnia 16 listopada 2011 r. dla 25 osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2011/2012
  2. umowa wykonawcza nr 4A/SP-EFS/ZZP-47/13/1/1202/981 z dnia 20 listopada 2013 r. dla 30 osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2013/2014
  3. umowa wykonawcza nr 2A/SP - EFS/ZZP-125/14/1/1202/1156 z dnia 14 listopada 2014 r. dla 30 osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2014/2015.

Realizacja studiów pomostowych w ramach projektu zakończyła się w dniu 31 sierpnia 2015r. W studiach pomostowych na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo uczestniczyło 778 osób, a na kierunku położnictwo 84 osoby.