HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

DNIP - Projekty w trakcie realizacji LEIA

DNIP - Projekty w trakcie realizacji LEIA

                          
 
 
Projekt
LEIA-HF - Levosimendan In Ambulatory Heart Failure Patients
 
 
Projekt realizowany w ramach programu: 
Program Rozwoju Badań Klinicznych (PRBK) finansowany ze źródeł Agencji Badań Medycznych
 
 
Konsorcjum w składzie:
• Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - LIDER
• Uniwersytet Opolski
• Uniwersytet Medyczny w Łodzi
• Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
• Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
• A.O.R.N. “Azienda Ospedaliera dei Colli”
 
Okres realizacji projektu 01.07.2020 – 31.12.2024
 
 
Całkowita wartość projektu 20 582 000,00zł
 
Budżet Collegium Medicum UMK 916 000,00zł
  
 
Kierownik projektu prof. Agnieszka Tycińska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
 
Kierownik projektu w CM UMK prof. dr hab. Jacek Kubica
 
 

Opiekun administracyjny mgr Magdalena Małek magdalena.malek@cm.umk.pl tel. 52 585 35 73

 
 
Cel Projektu
Określenie skuteczności powtarzanych wlewów levosimendanu u ambolatoryjnych pacjentów z zaawansowaną skurczową niewydolnością serca.