COVID-19    Kształcenie i sesja w trybie zdalnym od 31 stycznia do 27 lutego  

Projekty - zrealizowane PERSONALL

Projekty - zrealizowane PERSONALL

 

 
 
Projekt
Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce - PERSONALL
 
 
Projekt realizowany w ramach programu: 
"Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
 
 
Konsorcjum w składzie:
• Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – Lider projektu
• Uniwersystet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach
• Uniwersytet Medyczny w Łodzi
• Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
• Uniwersytet Medyczny w Lublinie
• Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
• Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
• Warszawski Uniwersytet Medyczny
• Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
• Gdański Uniwersytet Medyczny
• Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
• Netology sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
 
 
Okres realizacji projektu: 01.03.2017-30.06.2021
 
 
Całkowita wartość projektu 13.506.515 zł
 
Budżet Collegium Medicum UMK 1.824.000 zł
 
 
Kierownik projektu w CM: prof. dr hab. Olga Haus
 
 
Opiekun administracyjny: mgr Paulina Gyrkow e-mail: paulina.gyrkow@cm.umk.pl tel. 52 585-36-91
 
 
Cel projektu:
Projekt ten obejmuje badania nad molekularnym rozpoznawaniem ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL), najczęstszego nowotworu złośliwego u dzieci, pod kątem personalizacji leczenia. Planowane ultranowoczesne badania molekularne będą miały na celu identyfikację nowych czynników prognostycznych.
Prowadzone będą również badania nad nowymi biomarkerami w ALL w oparciu o genomikę, proteomikę i transkryptomikę. Celem projektu jest również zgromadzenie materiału biologicznego do analiz masowych (wraz z bankowaniem komórek, kwasów nukleinowych). Zostanie opracowana nowoczesna metoda monitorowania skuteczności leczenia oparta na sekwencjonowaniu nowej generacji. 
Pozwoli to również na personalizację allogenicznego przeszczepiania komórek macierzystych i procedur około przeszczepowych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną.
Projekt ma również na celu stworzenie zaawansowanego systemu informatycznego dla personelu medycznego i dla pacjentów. System ten będzie zawierał jednolitą bazę danych klinicznych, genetycznych i molekularnych dotyczących dzieci z ALL, jak również portal informacyjny dla pacjentów.
Całościowym efektem projektu PersonALL będzie stworzenie innowacyjnej diagnostyki ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci, która pozwoli na dobranie bardziej celowanej terapii i w efekcie może doprowadzić do poprawy wyników leczenia.