COVID-19    Informacje dla społeczności  UMK

Opracowanie opatrunku wchłanialnego na bazie aktywnego tropokolagenu egzogennego ze skór rybich z dodatkiem zmodyfikowanych nanoproszków węgla

Opracowanie opatrunku wchłanialnego na bazie aktywnego tropokolagenu egzogennego ze skór rybich z dodatkiem zmodyfikowanych nanoproszków węgla

Projekt realizowany w konsorcjum :
- Politechnika Łódzka
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Sancoll sp. z o.o. 

Okres realizacji projektu: 2021-01-01 - 2023-12-31


Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie: Projekty aplikacyjne

Konkurs 1/4.1.4/2020 - Projekty Aplikacyjne


Całkowita wartość projektu: 18 434 588.12 zł, 
w tym dla Collegium Medicum UMK: 2 185 774,90 zł.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Arkadiusz Jawień

Cel projektu: 
Celem projektu jest opracowanie i sparametryzowanie technologii produkcji wchłanialnego opatrunku na bazie aktywnego tropokolagenu pochodzenia rybiego oraz zmodyfikowanego na potrzeby wymagań związanych ze środowiskiem aplikacji opatrunku nanostruktur węglowych. W wyniku projektu powstanie wyrób medyczny do zastosowania zewnętrznego w medycynie, ale również w dermatologii i kosmetyce, gdyż innowacyjny opatrunek wchłanialny na bazie nanocząsteczek egzogennego tropokolagenu z dodatkiem nanomateriałów opartych na bazie węgla będzie miał postać formy: żelu, liofilizatu, błony lub włókniny. Opatrunek będzie miał zastosowanie w leczeniu ran przewlekłych i trudno gojących oraz stanowić będzie element zapobiegania ich powstawaniu. Dzięki zastosowanym w projekcie metodom badawczym i metodzie produkcji opatrunków tropokolagen będzie aktywnym, pełnowartościowym białkiem, zgodnym ze strukturą kolagenu znajdującym się w ludzkim organizmie, który wnikając do skóry, uzupełni jego niedobory oraz wzmocni napływ elementów komórkowych do rany. 

Zadanie główne:
- opracowanie i sparametryzowanie cech fizykochemicznych opatrunku, sposobu modyfikacji nanodamentów i parametrów technicznych urządzeń i linii technologicznych do produkcji surowców i opatrunków.

Grupa docelowa:
- pacjenci z wszelkimi typami ran przewlekłych, pochodzenia naczyniowego o etiologii żylnej i tętniczej oraz odleżyn.Nowość rezultatów projektu:
- zastosowanie techniki elektrospiningu i techniki druku 3D w jednym urządzeniu przędzącodrukującym o budowie modułowej;
- skrócenie procesu hydratacji;
- działanie biostatyczne nanodziamentów oraz działanie bakteriobójcze nodyfikowanych diamentów;
- wchłanialność opatrunków;
- transdermalność kolagenu rybiego, który posiada najwyższą biozgodność z kolagenem ludzkim.

Kontakt w sprawie projektu:
email: projekty@cm.umk.pl
tel. 52 585 36 91