HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

 

WIELOLETNI PROGRAM MEDYCZNY
- rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela
w Bydgoszczy

 

 

 

logo Ministerstwo Zdrowia3 Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko; Rzeczpospolita Polska; Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  


Jednostka realizująca:

Sekcja ds. Wieloletniego programu medycznego – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2
im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 15, budynek F, II piętro, pokój nr 54
e-mail: inwestycje@cm.umk.pl


Kierownik, inspektor nadzoru branży sanitarnej
mgr inż. Anna Balcerek
tel. 52 585-38-27  
anna.balcerek@cm.umk.pl  

Specjalista, inspektor nadzoru branży budowlanej
mgr inż. Rafał Panowicz
tel. 52 585-39-53
rafal.panowicz@cm.umk.pl

Główny specjalista, inspektor nadzoru branży elektrycznej
inż. Andrzej Góźdź
tel. 52 585-33-45
andrzej.gozdz@cm.umk.pl

Specjalista
mgr inż. Aleksandra Miklasz
tel. 52 585-33-73
ola.miklasz@cm.umk.pl

Specjalista 
mgr Daria Brajewska
tel. 52 585-38-58
e-mail: daria.brajewska@cm.umk.pl

Specjalista, inspektor nadzoru branży budowlanej
mgr inż. Michał Goszczycki
tel. 52 585-33-44
e-mail: michal.goszczycki@cm.umk.pl

Referent
inż. Zuzanna Kroina,
tel. 52 585-39-53
e-mail: zuzanna.kroina@cm.umk.pl


Informacje o programie: 

Program ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 203/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku (ostatnia aktualizacja uchwałą Rady Ministrów nr 237/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r.), którego Wykonawcą jako inwestor jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. 

Okres realizacji Programu: lata 2018 - 2025.

Wartość kosztorysowa Programu: 424 607 tys. zł., w tym środki z budżetu państwa 396 752 tys. zł, środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 26 518 tys. zł i środki własne Collegium Medicum 1 337 tys. zł.

Cel strategiczny Programu: stworzenie warunków do poprawy udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala.

Planowany efekt realizacji Programu: wzrost liczby łóżek o 69 szt.
-po wybudowaniu nowego budynku (144 łóżek) i wykonaniu modernizacji istniejącej struktury klinik i oddziałów (502 łóżek) dostępnych będzie 646 łóżek.

 

Zakres rzeczowy oraz etapy realizacji Programu:

Dane

Etap I

Etap II

Etap III

Zakres realizacji

Budowa nowego budynku szpitala

Modernizacja jednostek w istniejących budynkach szpitala

Modernizacja jednostek w istniejących budynkach szpitala

Powierzchnia całkowita

ok. 21 954 m2

ok. 5 530 m2

ok. 4 269 m2 

Kubatura

ok. 87 585 m3

ok. 16 590 m3

 ok. 12 808,71 m3

Źródło finansowania

Ministerstwo Zdrowia

UMK Collegium Medicum

Ministerstwo Zdrowia

UMK Collegium Medicum

POIiŚ                

 

Jednostki szpitalne 

Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego

Klinika Foniatrii i Audiologii z Oddziałem Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Blok Operacyjny

Oddział Kliniczny Rehabilitacji

Dział Sterylizacji i Dezynfekcji

Archiwum

Oddział Okulistyczny

Oddział Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej

Klinika Chorób Naczyń i Chorób
Wewnętrznych

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, 
Kolorektalnej i Onkologicznej

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych

Zakład Patomorfologii

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Trakt Porodowy

Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N" (po Centrum Endoskopii Zabiegowej)

Oddział Neurochirurgii i Neurologii

Klinika Kardiologii

Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej (po Klinice Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego) - prace adaptacyjne + poradnie

Dział Informatyki

 

Klinika Neonatologii

Klinika Kardiologii

Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych                      i Ginekologii Onkologicznej

Klinika Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Reumoortopedii

Klinika Neurochirurgii i Neurologii. Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego

Część dydaktyczna

sala audytoryjna

szatnie studentów

sale dydaktyczne

 

 

sale dydaktyczne 

szatnie studentów

nie dotyczy
Pozostałe

zaplecze techniczno– administracyjne i gospodarcze

komunikacja z istniejącymi budynkami

zagospodarowanie terenu i obiekty pomocnicze

zintegrowanie infrastruktury technicznej szpitala

magazyny techniczne 

transport sanitarny

kuchnia

komunikacja z nowym budynkiem 

infrastruktura techniczna szpitala

 nie dotyczy
       

 

Źródło: Program Inwestycji (nazwy jednostek zgodne z aktualną strukturą organizacyjną Szpitala Uniwersyteckiego nr 2)

wieloletni program medyczny zdjcie budynku 3 wieloletni program medyczny zdjcie budynku 2 wieloletni program medyczny zdjcie budynku 3

 

 


 

Stan zaawansowania Programu:

  Zadania zakończone:
1. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku przeznaczonego na cele medyczne oraz lądowiska wyniesionego dla śmigłowców LPR (etap I)
2. Przebudowa układu zasilania awaryjnego (etap II)
3. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na modernizację kuchni szpitalnej (etap II)
4. Zakup wyposażenia medycznego, w tym m.in.: 
- Karetki (3 szt.)
- Zestaw z neuronawigacji
- Tomograf komputerowy
- Łóżka klasyczne, porodowe, ortopedyczne oraz do intensywnego nadzoru medycznego
- stoły operacyjne
- kardiomonitory
- unit laryngologiczny
- biometr optyczny
- diatermie chirurgiczne
- wieża endoskopowa
- aparaty do znieczulania
5. Zakup wyposażenia technologicznego dla modernizowanych jednostek
6. Zakup wyposażenia meblowego dla modernizowanych jednostek
7. Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) kuchni szpitalnej wraz z dostawą wyposażenia (etap II) Sp. z o. o.
8. Budowa garaży dla karetek i samochodów osobowych (etap II)
9. Zakup wyposażenia gastronomicznego (etap II)
10. Prace projektowe w zakresie modernizacji Kliniki Okulistyki i Optometrii oraz Oddziału Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej (etap II)
11. Modernizacja klatki schodowej K3 celem spełnienia wymogów ppoż. (etap II)
12. Modernizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (etap II)
13. Modernizacja części technicznej Pawilonu nr 7 Dział Informatyki i Magazyny Techniczne (etap II)
14. Przebudowa pomieszczeń Oddziału Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej (etap II)

15. Przebudowa pomieszczeń Oddziału Kliniki okulistyki i optiometrii (etap II)
16. Modernizacja układu zasilania oraz rozdzielni NN w budynkach Szpitala (etap II)
17. Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Kliniki Położnictwa Trakt Porodowy (etap II)

 

Zadania będące w trakcie realizacji:
1. Budowa budynku przeznaczonego na cele medyczne oraz lądowiska wyniesionego dla śmigłowców LPR – planowany termin zakończenia prac sierpień 2024r. 
2. Modernizacja zewnętrznego układu wodociągowego zasilającego Szpital - planowany termin zakończenia prac październik 2024 r. 
3. Modernizacja głównych ciągów instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych w budynkach Szpitala w ramach zadania pn. WPMRiM SU Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy – tryb zaprojektuj i wybuduj - - planowany termin zakończenia prac czerwiec 2025 r.Galerie zdjęć: