Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

 

WIELOLETNI PROGRAM MEDYCZNY
- rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela
w Bydgoszczy

 

 

 

logo mszlogo ue

  

 

 

Jednostka realizująca:

Sekcja ds. Wieloletniego programu medycznego – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2
im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 15, budynek F, II piętro, pokój nr 54
e-mail: inwestycje@cm.umk.pl

 

 mgr inż. Anna Balcerek kierownik tel. 52 585-38-27       anna.balcerek@cm.umk.pl

inspektor nadzoru branży sanitarnej 

mgr inż. Rafał Panowicz      specjalista tel. 52 585-39-53 rafal.panowicz@cm.umk.pl  

inspektor nadzoru branży budowlanej       

mgr inż. Aleksandra Miklasz     specjalista tel. 52 585-33-73 ola.miklasz@cm.umk.pl 
 

 

Informacje o programie:

Program ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 203/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku, którego Wykonawcą jako inwestor jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. 

Okres realizacji Programu: lata 2018 - 2024.

Wartość kosztorysowa Programu: 373 833 tys. zł., w tym środki z budżetu państwa 348 752 tys. zł, środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 23 761 tys. zł i środki własne Collegium Medicum 1 320 tys. zł.

Cel strategiczny Programu: stworzenie warunków do poprawy udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala.

Planowany efekt realizacji Programu: wzrost liczby łóżek o 110 szt.
-po wybudowaniu nowego budynku (140 łóżek) i wykonaniu modernizacji istniejącej struktury klinik i oddziałów (547 łóżek) dostępnych będzie 687 łóżek.

Zakres rzeczowy oraz etapy realizacji Programu:

Dane

Etap I

Etap II

Etap III

Zakres realizacji

Budowa nowego budynku szpitala

Modernizacja jednostek w istniejących budynkach szpitala

Modernizacja jednostek w istniejących budynkach szpitala

Powierzchnia całkowita

ok. 18 400 m2

ok. 24 909 m2

ok. 4 269 m2

Kubatura

ok. 67 230 m3

ok. 76 174 m3

ok. 12 048 m3

Źródło finansowania

Ministerstwo Zdrowia

UMK Collegium Medicum

Ministerstwo Zdrowia

UMK Collegium Medicum

POIiŚ                

Jednostki szpitalne

Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego

Klinika Foniatrii i Audiologii z Oddziałem Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Blok Operacyjny

Oddział Kliniczny Rehabilitacji

Dział Sterylizacji i Dezynfekcji

Archiwum 

Klinika Neurochirurgii i Neurologii. Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego

Zakład Mikrobiologii

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Patomorfologii

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Traktat Porodowy

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Reumoortopedii

Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej

Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

Klinika Urologii

Klinika Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej

Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

Klinika Neonatologii

Oddział Okulistyczny

Klinika Neurochirurgii i Neurologii. Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu.

Klinika Kardiologii

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej po Klinice Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego

Sale wybudzeniowe 

Stacja Dializ

Poradnie Specjalistyczne

Centrum Endoskopii Zabiegowej

Centralna Rejestracja Szpitalna

Dział Informatyki

Klinika Neonatologii

Klinika Kardiologii

Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych                      i Ginekologii Onkologicznej

Klinika Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Reumoortopedii

Klinika Neurochirurgii i Neurologii. Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego

Część dydaktyczna

sala audytoryjna

sale dydaktyczne

szatnie studentów

sale dydaktyczne

szatnie studentów

nie dotyczy

Pozostałe

zaplecze techniczno– administracyjne i gospodarcze

komunikacja z istniejącymi budynkami

zagospodarowanie terenu i obiekty pomocnicze

zintegrowanie infrastruktury technicznej szpitala

magazyny techniczne 

transport sanitarny

kuchnia

komunikacja z nowym budynkiem

infrastruktura techniczna szpitala

nie dotyczy

 

Źródło: Program Inwestycji (nazwy jednostek zgodne z aktualną strukturą organizacyjną Szpitala Uniwersyteckiego nr 2)

 

Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, projekt Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, projektWieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, projektStan zaawansowania Programu:

Zadania zakończone:
1. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku przeznaczonego na cele medyczne oraz lądowiska wyniesionego dla śmigłowców LPR (etap I) na kwotę 4.500.000,00 zł brutto. Wykonawca: NEON & Archimmodicus Sp. z o. o. Sp. k.
2. Przebudowa układu zasilania awaryjnego (etap II), na kwotę 1.328.000,00 zł brutto. Wykonawca: AGREGATY POLSKA
3. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na modernizację kuchni szpitalnej (etap II), na kwotę 163.390,00 zł brutto. Wykonawca: PROJ-PRZEM-PROJEKT.
4. Zakup wyposażenia medycznego na kwotę 10.685.392,35 zł brutto, w tym m.in.: 
·     Karetki (3 szt.)
·     Zestaw z neuronawigacją
·     Tomograf komputerowy |
·     Łóżka klasyczne, porodowe, ortopedyczne oraz do intensywnego nadzoru medycznego
5. Zakup wyposażenia technologicznego na kwotę 67.035,00 zł brutto
6. Zakup wyposażenia meblowego na kwotę 41.401,80 zł brutto

Zadania w trakcie realizacji:
1.
Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) kuchni szpitalnej wraz z dostawą wyposażenia (etap II), na kwotę 11.488.000,00 zł brutto. Wykonawca: BYDGOSTA Sp. z o. o.
2.
Budowa garaży dla karetek i samochodów osobowych (etap II), na kwotę 371.724,39 zł brutto. Wykonawca: Zakład Ogólno- Budowlany IZBUD