COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

WIELOLETNI PROGRAM MEDYCZNY
- rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela
w Bydgoszczylogo Ministerstwo Zdrowia3 Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko; Rzeczpospolita Polska; Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  


Jednostka realizująca:

Sekcja ds. Wieloletniego programu medycznego – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2
im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 15, budynek F, II piętro, pokój nr 54
e-mail: inwestycje@cm.umk.pl


Kierownik, inspektor nadzoru branży sanitarnej
mgr inż. Anna Balcerek

tel. 52 585-38-27  
anna.balcerek@cm.umk.pl  

Specjalista, inspektor nadzoru branży budowlanej
mgr inż. Rafał Panowicz
tel. 52 585-39-53
rafal.panowicz@cm.umk.pl

Główny specjalista, inspektor nadzoru branży elektrycznej
inż. Andrzej Góźdź
tel. 52 585-33-45
andrzej.gozdz@cm.umk.pl

Specjalista
mgr inż. Aleksandra Miklasz
tel. 52 585-33-73
ola.miklasz@cm.umk.pl

Specjalista 
mgr Daria Brajewska
tel. 52 585-33-44
e-mail: daria.brajewska@cm.umk.pl

Specjalista
mgr inż. Michał Goszczycki
tel. 52 585-33-44
e-mail: michal.goszczycki@cm.umk.pl


Informacje o programie:

Program ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 203/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku (ostatnia aktualizacja uchwałą Rady Ministrów nr 46/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r.), którego Wykonawcą jako inwestor jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. 

Okres realizacji Programu: lata 2018 - 2024.

Wartość kosztorysowa Programu: 376 607 tys. zł., w tym środki z budżetu państwa 348 752 tys. zł, środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 26 535 tys. zł i środki własne Collegium Medicum 1 320 tys. zł.

Cel strategiczny Programu: stworzenie warunków do poprawy udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala.

Planowany efekt realizacji Programu: wzrost liczby łóżek o 110 szt.
-po wybudowaniu nowego budynku (140 łóżek) i wykonaniu modernizacji istniejącej struktury klinik i oddziałów (547 łóżek) dostępnych będzie 687 łóżek.

Zakres rzeczowy oraz etapy realizacji Programu:

Dane

Etap I

Etap II

Etap III

Zakres realizacji

Budowa nowego budynku szpitala

Modernizacja jednostek w istniejących budynkach szpitala

Modernizacja jednostek w istniejących budynkach szpitala

Powierzchnia całkowita

ok. 18 400 m2

ok. 24 909 m2

ok. 4 269 m2

Kubatura

ok. 67 230 m3

ok. 76 174 m3

ok. 12 048 m3

Źródło finansowania

Ministerstwo Zdrowia

UMK Collegium Medicum

Ministerstwo Zdrowia

UMK Collegium Medicum

POIiŚ                

Jednostki szpitalne

Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego

Klinika Foniatrii i Audiologii z Oddziałem Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Blok Operacyjny

Oddział Kliniczny Rehabilitacji

Dział Sterylizacji i Dezynfekcji

Archiwum 

Klinika Neurochirurgii i Neurologii. Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego

Zakład Mikrobiologii

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Patomorfologii

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Traktat Porodowy

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Reumoortopedii

Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej

Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

Klinika Urologii

Klinika Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej

Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

Klinika Neonatologii

Oddział Okulistyczny

Klinika Neurochirurgii i Neurologii. Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu.

Klinika Kardiologii

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej po Klinice Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego

Sale wybudzeniowe 

Stacja Dializ

Poradnie Specjalistyczne

Centrum Endoskopii Zabiegowej

Centralna Rejestracja Szpitalna

Dział Informatyki

Klinika Neonatologii

Klinika Kardiologii

Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych                      i Ginekologii Onkologicznej

Klinika Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Reumoortopedii

Klinika Neurochirurgii i Neurologii. Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego

Część dydaktyczna

sala audytoryjna

sale dydaktyczne

szatnie studentów

sale dydaktyczne

szatnie studentów

nie dotyczy

Pozostałe

zaplecze techniczno– administracyjne i gospodarcze

komunikacja z istniejącymi budynkami

zagospodarowanie terenu i obiekty pomocnicze

zintegrowanie infrastruktury technicznej szpitala

magazyny techniczne 

transport sanitarny

kuchnia

komunikacja z nowym budynkiem

infrastruktura techniczna szpitala

nie dotyczy

Źródło: Program Inwestycji (nazwy jednostek zgodne z aktualną strukturą organizacyjną Szpitala Uniwersyteckiego nr 2)

Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, projektWieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, projektStan zaawansowania Programu:

Zadania zakończone:
1. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku przeznaczonego na cele medyczne oraz lądowiska wyniesionego dla śmigłowców LPR (etap I) na kwotę 4.500.000,00 zł brutto. Wykonawca: NEON & Archimmodicus Sp. z o. o. Sp. k.
2. Przebudowa układu zasilania awaryjnego (etap II), na kwotę 1.328.000,00 zł brutto. Wykonawca: AGREGATY POLSKA
3. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na modernizację kuchni szpitalnej (etap II), na kwotę 163.390,00 zł brutto. Wykonawca: PROJ-PRZEM-PROJEKT.
4. Zakup wyposażenia medycznego na kwotę 10.685.392,35 zł brutto, w tym m.in.: 
    Karetki (3 szt.)
    Zestaw z neuronawigacją
    Tomograf komputerowy |
    Łóżka klasyczne, porodowe, ortopedyczne oraz do intensywnego nadzoru medycznego
5. Zakup wyposażenia technologicznego na kwotę 67.035,00 zł brutto
6. Zakup wyposażenia meblowego na kwotę 41.401,80 zł brutto
7. Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) kuchni szpitalnej wraz z dostawą wyposażenia (etap II), na kwotę 11.488.000,00 zł brutto. Wykonawca: BYDGOSTA Sp. z o. o.
>>GALERIA
8. Budowa garaży dla karetek i samochodów osobowych (etap II), na kwotę 371.724,39 zł brutto. Wykonawca: Zakład Ogólno- Budowlany IZBUD
9. Zakup wyposażenia gastronomicznego (etap II), na kwotę 124.854,84 zł brutto. Wykonawca: UNIGASTRO Sp. z o. o.