COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Collegium Medicum UMK

Konkurs do pełnienia funkcji kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM UMK

PROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM
IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
ogłasza konkurs

do pełnienia funkcji kierownika
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM UMK

ogłoszenie480.72 KB Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: spełniają warunki określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm./, posiadają stopień naukowy doktora.

Zgłoszenie do konkursu winno...