Collegium Medicum UMK

Zakres działania Pełnomocnika Rektora ds. Klinicznych Collegium Medicum

Zakres działania Pełnomocnika Rektora ds. Klinicznych Collegium Medicum

Pełnomocnik Rektora ds. Klinicznych Collegium Medicum
na kadencję 2016-2020

prof. dr hab. Jacek ManitiusZakres działania:
Koordynacja działań pomiędzy szpitalami uniwersyteckimi mających na celu opracowanie wspólnych zasad diagnostyki i działalności leczniczej. Bieżąca i okresowa ocena wspólnych dokonań szpitali uniwersyteckich w zakresie wdrożenia i realizacji wcześniej ustalonych założeń diagnostycznych i leczniczych. Inicjowanie przeprowadzania wspólnych...