Collegium Medicum UMK

Zakres działania i godziny urzędowania Prorektora ds. Collegium Medicum

Zakres działania i godziny urzędowania Prorektora ds. Collegium Medicum

Prorektor ds. Collegium Medicum
na kadencję 2016-2020

prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska


85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13/15
tel. 52 585-33-82(83) fax +48 52 585-33-84
e-mail: prorektor-Sypniewska@cm.umk.pl

Dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):
wtorek godz. 9.00 – 11.00
środa godz. 9.00 – 11.30


Zakres działania:
Koordynuje działalność naukową, dydaktyczną i inwestycyjną Collegium Medicum. Sprawuje nadzór nad działalnością...