HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Collegium Medicum UMK

Komisja Bioetyczna - Uwagi odnośnie najczęstszych błędów formalnych popełnianych przy wypełnianiu wniosków

W przypadku badania ankietowego anonimowego, czyli takiego w którym ankiety są rozprowadzane i gromadzone z zachowaniem pełnej anonimowości (badacz nie wie kto pobrał ankietę i kto oddał ankietę) należy opisać szczegółowo metodykę rozprowadzania i zbierania ankiet.

Przykładowo w sytuacji prowadzenia badania ankietowego, w formie papierowej, pośród chorych leżących w oddziale szpitalnym: pacjenci będą informowani … (podczas obchodów, przez pielęgniarki przy...