Collegium Medicum UMK

Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą  Collegium Medicum w Bydgoszczy

Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Collegium Medicum w Bydgoszczy

Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Collegium Medicum w Bydgoszczy
prof. dr hab. Rydszard Oliński

85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
tel. +48 52 585-37-45, kom. +48 609-043-745
e-mail: pelnomocnik-Olinski@cm.umk.pl


Kompetencje i zadania Pełnomocnika Rektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Collegium Medicum w Bydgoszczy Inicjuje i koordynuje rozwój aktywności naukowej w Collegium Medicum oraz rozwój współpracy naukowej CM z jednostkami kampusu...