Collegium Medicum UMK

Władze Collegium Medicum

WŁADZE DZIEKAŃSKIE Wydział Farmaceutyczny Dziekan: prof. dr hab. Stefan Kruszewski

tel. 52 585-33-99
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

godziny przyjęć:
wtorek 12.00-14.00, czwartek 11.00-13.00 (pokój nr 53a)

Prodziekani:
PRODZIEKAN DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA: prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska
PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH: dr hab. Marcin Koba, prof. UMK
PRODZIEKAN DS. ORGANIZACJI NAUCZANIA: dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK
PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. MOBILNOŚCI: dr hab. inż. Konrad...