HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Collegium Medicum w Bydgoszczy

Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Collegium Medicum w Bydgoszczy

prof. dr hab. Michał Szpinda zdjęciePełnomocnik Rektora ds. Studenckich Collegium Medicum w Bydgoszczy
prof. dr hab. Michał Szpinda

Dyżury odbywać się będą w Dziale Dydaktyki CM
ul. Jagiellońska 13, budynek A, II p., pokój 11
w drugą i czwartą środę miesiąca w godz. 12:00 – 13:00

w sprawach pilnych w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej
ul. Łukasiewicza 1, I p., pokój 40
tel. (52) 585-37-05

Kontakt e-mailowy: michal.szpinda@cm.umk.pl


Kompetencje i zadania Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich Collegium Medicum w Bydgoszczy:

  1. Utrzymywanie stałych kontaktów z organizacjami studenckimi i doktoranckimi działającymi w Collegium Medicum, a szczególności z Samorządem Studenckim, Samorządem Doktorantów oraz Studenckim Towarzystwem Naukowym
  2. Utrzymywanie stałych kontaktów z prodziekanami ds. studenckich wydziałów Collegium Medicum
  3. Wspieranie inicjatyw naukowych, kulturalnych i sportowych studentów i doktorantów Collegium Medicum oraz ich promocja
  4. Pomoc w organizacji najważniejszych przedsięwzięć studentów i doktorantów Collegium Medicum (np. Juwenalia)
  5. Monitorowanie procesu rekrutacji na studia w Collegium Medicum
  6. Współdziałanie z administracją Collegium Medicum w rozwiązywaniu spraw socjalnych i związanych z opieką zdrowotną studentów i doktorantów oraz spraw studentów niepełnosprawnych
  7. Współdziałanie z Rzecznikiem Akademickim UMK w sprawach dotyczących studentów i doktorantów Collegium Medicum