Władze Collegium Medicum

Władze Collegium Medicum

WŁADZE REKTORSKIE

Prorektor ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowskaprof. dr hab. Kornelia Kędziora - Kornatowska

85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13/15 tel. +48 52 585-33-82(83), fax +48 52 585-33-84
e-mail: 
prorektor-Kornatowska@cm.umk.pl

1. Nadzoruje i koordynuje działalność uniwersyteckich zakładów opieki zdrowotnej.
2. Nadzoruje realizację przez uniwersyteckie zakłady opieki zdrowotnej umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
3. Nadzoruje i koordynuje działalność kliniczną na Uniwersytecie.
4. Nadzoruje działalność wydziałów i szkoły doktorskiej zlokalizowanych w Bydgoszczy.
5. Koordynuje kształcenie podyplomowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
6. Koordynuje współpracę z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.
7. Zatwierdza preliminarze studiów niestacjonarnych, studiów w języku obcym, studiów stacjonarnych dla cudzoziemców, studiów podyplomowych i innych form kształcenia prowadzonych na wydziałach Collegium Medicum.
8. Reprezentuje Uniwersytet w instytucjach przedstawicielskich szkolnictwa wyższego i nauki w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
9. Koordynuje działalność inwestycyjną w części bydgoskiej Uniwersytetu.
10. Sprawuje nadzór merytoryczny nad: Centrum Kształcenia w Języku Angielskim CM UMK, Centrum Symulacji Medycznych, Centrum Komunikacji Klinicznej, Centrum Badań Naukowych chorób Klatki Piersiowej.
11. Pełni funkcję bezpośredniego przełożonego w stosunku do: Działu Spraw Pracowniczych CM (w zakresie nauczycieli akademickich oraz pracowników inżynieryjno-technicznych i bibliotekarzy), Zespołu ds. BHP i Ppoż. CM, Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej CM, Zespołu Radców Prawnych CM, Sekretariatu Prorektora ds. CM, Samodzielnego Stanowiska ds. Kształcenia Podyplomowego CM, Samodzielnego Stanowiska ds. Obronnych CM, Samodzielnego Stanowiska ds. Ochrony Informacji Niejawnych CM. 

 


prof. dr hab. Adam BucińskiPełnomocnik Rektora ds. kształcenia i spraw studenckich w Collegium Medicum
Prof. dr hab. Adam Buciński 

e-mail: pelnomocnik-Bucinski@cm.umk.pl
ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 585-33-86
Dni i godziny przyjęć: do uzgodnienia telefonicznie