HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Władze Collegium Medicum

Władze Collegium Medicum

WŁADZE DZIEKAŃSKIE

Wydział Farmaceutyczny

Dziekan: prof. dr hab. Stefan Kruszewski

tel. 52 585-33-99
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

godziny przyjęć:

wtorek 12.00-14.00, czwartek 11.00-13.00 (pokój nr 53a)

Prodziekani: 
PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA: dr Joanna Kwiecińska-Piróg
PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH: dr hab. Marcin Koba, prof. UMK
PRODZIEKAN DS. ORGANIZACYJNYCH I ROZWOJU:  dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK
PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. MOBILNOŚCI:
 dr hab. inż. Artur Słomka prof. UMK 
WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA: dr hab. Krzysztof Łączkowski, prof. UMK
PRZEWODNICZĄCY RADY DYSCYPLINY NAUKI FARMACEUTYCZNE: prof. dr hab. Michał Marszałł 
KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH: prof. dr hab. Ewa Żekanowska

Wydział Lekarski

Dziekan: prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

tel. 52 585-33-97
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

godziny przyjęć:
poniedziałek 13.00-14.00, środa 13.00-14.00 (pok. 8 bud. A) 

Prodziekani:
PRODZIEKAN DS. NAUKI: prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska
PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH: prof. dr hab. Michał Wiciński,
PRODZIEKAN DS. FINANSÓW I DYDAKTYKI: dr hab. Anita Olczak, prof. UMK
PRZEWODNICZĄCA RADY DYSCYPLINY NAUKI MEDYCZNE: dr hab. Katarzyna Sierakowska, prof. UMK
P.O. KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH: prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska
WYDZIAŁOWY PEŁNOMOCNIK DS. MOBILNOŚCI: dr Anna Kamińska

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziekan: prof. dr hab. Alina Borkowska

tel. 52 585-34-50
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl


Prodziekani: 
RODZIEKAN DS. BADAŃ I ROZWOJU: prof. dr hab. Krzysztof Roszkowski
PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH: dr Marta Podhorecka
PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA: dr Magdalena Weber-Rajek
KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH, PRZEWODNICZĄCY RADY DYSCYPLINY NAUK O ZDROWIU: prof. dr hab. Andrzej Kurylak