Listy zajęć zdalnych na wydziałach

Listy zajęć zdalnych na wydziałach

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 39 JM Rektora od 26 marca do 10 kwietnia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu obowiązuje kształcenie zdalne. Listy zajęć, które odbywają się w tej formie, publikowane i aktualizowane są przez poszczególne wydziały.

Informacje na temat zajęć dydaktycznych odbywających się w formie zdalnej dostępne są na następujących stronach:

Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy

Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy 

Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy

Prowadzący zajęcia ma obowiązek poinformowania uczestników danej grupy o wybranej formie zdalnego nauczania za pośrednictwem korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie studenckiej poczty elektronicznej i zapoznawanie się z informacjami przesyłanymi za pośrednictwem USOS maila.

ZOBACZ KONIECZNIE: Jak rozpocząć zdalne nauczanie.

 

*Informacja będzie aktualizowana na bieżąco*