Komunikat Kanclerza UMK dla mieszkańców domów studenckich

Komunikat Kanclerza UMK dla mieszkańców domów studenckich


Szanowni Państwo,

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu,

działając z upoważnienia Rektora, prof. dra hab. Andrzeja Tretyna, w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniem funkcjonowania naszego Uniwersytetu, przypominam o zaleceniu wyjazdu do domu studentom i doktorantom mieszkającym w domach studenckich, wynikającym z zarządzenia Nr 34 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jednocześnie uprzejmie proszę, aby osoby, które do tej pory nie opuściły domów studenckich, a zdecydują się to uczynić, wykwaterowały się, zabierając ze sobą lub pozostawiając w depozycie wszystkie rzeczy będące ich własnością lub własnością współlokatorów. Pozwoli to w razie potrzeby wykorzystać pokój jako miejsce odbywania kwarantanny.

Zapewniam, że pracownicy Uniwersytetu dołożą wszelkich starań, aby zmniejszyć niedogodności związane z opuszczeniem domów studenckich, prosząc przy tym o wyrozumiałość dla możliwych niedogodności związanych z tą trudną sytuacją.

Tomasz Jędrzejewski
Kanclerz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu