List do studentów i pracowników Collegium Medicum

List do studentów i pracowników Collegium Medicum

Studenci i Pracownicy Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

Szanowni Państwo

Decyzja o zaszczepieniu się przeciwko COVID-19, którą podejmowaliście Państwo w ostatnich dniach, jest nie tylko wyrazem troski o własne zdrowie, ale również okazaniem solidarności społecznej.
Jako lekarz, ale również członek władz Uczelni, potwierdziłem to własnym przykładem. Pragnę jednak wyraźnie zadeklarować, że dla każdego z Państwa jest to decyzja całkowicie dobrowolna. Oznacza to, że można i należy do niej zachęcać, ale nie wolno nikogo, kto takiej decyzji nie podejmie, w żaden sposób dyskryminować. Pragnę bardzo jasno stwierdzić, że władze UMK nie zamierzają
i nie zezwalają na jakiekolwiek działania, które prowadziłyby do odmiennego traktowania osób zaszczepionych i niezaszczepionych, zarówno w dostępie do zasobów dydaktycznych, jak i w każdym innym aspekcie życia akademickiego.

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

Dziekan Wydziału Lekarskiego

szczepienie 1200x7991