HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Komunikat JM Rektora UMK z 1 kwietnia 2020 r.

Komunikat JM Rektora UMK z 1 kwietnia 2020 r.


Szanowni Państwo, 


Kierownicy jednostek organizacyjnych i komórek administracji Uniwersytetu


w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 566) przypominam o zakazie przebywania na terenie wydziałów pracowników, studentów i doktorantów z wyjątkiem konieczności załatwienia spraw niecierpiących zwłoki oraz gdy wymaga tego ciągłość prowadzonych badań naukowych. Decyzje dziekanów o możliwości przebywania tych osób na terenie wydziału powinny mieć charakter wyjątkowy.

 

Z uwagi na ograniczenie wykonywania pracy przez pracowników na terenie Uniwersytetu, zobowiązuję Państwa do zapewnienia pracownikom, którzy wykonują prace biurowe, możliwości ich realizacji w osobnych pomieszczeniach. Natomiast w przypadku pozostałych pracowników odległość pomiędzy stanowiskami pracy powinna wynosić co najmniej 1,5 m.

 

Ponieważ część pracowników dojeżdża do pracy środkami komunikacji publicznej, proszę o wydanie im maseczek wielokrotnego użytku w celu wykorzystania ich w czasie dojazdu do pracy i powrotu do domu. Przypominam też o zapewnieniu pracownikom wykonującym pracę na terenie Uniwersytetu środków do dezynfekcji rąk lub rękawiczek jednorazowych.


Z poważaniem

Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tretyn