Komunikat Prorektora ds. CM w sprawie obowiązku szczepień studentów

Komunikat Prorektora ds. CM w sprawie obowiązku szczepień studentów

KOMUNIKAT NR 1
Prorektora ds. Collegium Medicum
z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie obowiązku szczepień przeciw Covid-19 studentów Collegium Medicum UMK odbywających zajęcia dydaktyczne na terenie szpitali

W uzgodnieniu z dyrektorami szpitali informuję, że od dnia 1 marca 2022 r. do odwołania, studentów Collegium Medicum UMK odbywających zajęcia dydaktyczne na terenie szpitali obowiązują następujące zasady:
1) w zajęciach dydaktycznych na terenie szpitala mogą uczestniczyć jedynie studenci, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej oraz w pełni zaszczepieni lub ozdrowieńcy, posiadający ważny Unijny Certyfikat COVID-19 lub zaświadczenie o statusie ozdrowieńca, które zobowiązani są okazać prowadzącemu przed rozpoczęciem zajęć;
2) w przypadku studentów niezaszczepionych lub bez ważnego certyfikatu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, dziekan w porozumieniu z kierownikiem jednostki odpowiedzialnej za realizację przedmiotu ustali, czy istnieje możliwość realizacji efektów uczenia w inny sposób i w zależności od tego podejmie decyzję co do dalszego postępowania.

Prorektor ds. Collegium Medicum 
prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

Strzykawka z igłą na czarnym tle