HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Zarządzenie Rektora UMK z 30 listopada

Zarządzenie Rektora UMK z 30 listopada

ZARZĄDZENIE Nr 259

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 30 listopada 2020 r.

zmieniające zarządzenie Nr 228 Rektora UMK z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na obszarze czerwonym

Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758 z późn. zm.)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 228 Rektora UMK z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na obszarze czerwonym (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 367 z późn. zm.) załącznik do zarządzenia - Harmonogram pracy Biblioteki Uniwersyteckiej - otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.

R E K T O R

prof. dr hab. Andrzej Sokala

pdfTreść zarządzenia249.51 KB

pdfZałącznik318.52 KB


 

>> ZARZĄDZENIE Nr 244 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na obszarze czerwonym

>>ZARZĄDZENIE Nr 231 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 października 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 228 Rektora UMK z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na obszarze czerwonym

>>ZARZĄDZENIE Nr 228 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na obszarze czerwonym