Zarządzenie Rektora UMK z 12 listopada

Zarządzenie Rektora UMK z 12 listopada

 ZARZĄDZENIE Nr 244

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 12 listopada 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na obszarze czerwonym

Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1758 z późn. zm.)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 228 Rektora UMK z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na obszarze czerwonym (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 367 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

㤠5a

Zamyka się pracownię naukową Archiwum UMK.”.

2. załącznik do zarządzenia - Harmonogram pracy Biblioteki Uniwersyteckiej - otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2020 r.

 

REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Sokala

pdfTreść zarządzenia249.99 KB

pdfZałącznik453.4 KB


 

>>ZARZĄDZENIE Nr 231 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 października 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 228 Rektora UMK z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na obszarze czerwonym

>>ZARZĄDZENIE Nr 228 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na obszarze czerwonym