List JM Rektora UMK

List JM Rektora UMK

 Toruń, 13 marca 2020 r.

 

Panie i Panowie

Pracownicy, Studenci i Doktoranci

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

          

Szanowni Państwo,

Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 i kolejne przypadki zachorowań na COVID-19 w Polsce i za granicą postawiły w szczególnej sytuacji także naszą Wspólnotę. Od kilku dni podejmujemy decyzje, które mają wpływ na funkcjonowanie Uniwersytetu i życie społeczności akademickiej, a które są konieczne dla opanowania sytuacji epidemiologicznej. Zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne, odwołane wyjazdy i przyjazdy pracowników i studentów, konferencje i sympozja, wydarzenia kulturalne i sportowe, wiele jednostek naszej Uczelni prowadzić będzie ograniczoną działalność, a niektóre, jak Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersyteckie Centrum Sportowe zostały zamknięte. Dziękuję, że przyjęliście Państwo te decyzje ze zrozumieniem, nawet jeśli utrudniają nam one codzienne życie. Powołałem zespół monitorujący, który przez siedem dni w tygodniu będzie analizował informacje związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz problemami w funkcjonowaniu Uniwersytetu i rekomendował kolejne decyzje. Bardzo proszę Państwa o zapoznawanie się z zarządzeniami oraz informacjami dostępnymi w uniwersyteckich kanałach informacyjnych. Od 11 marca uruchomiliśmy adres mailowy: koronawirus@umk.pl, na który możecie Państwo wysyłać pytania, wątpliwości i informacje dotyczące obecnej sytuacji i podejmowanych środków.

Szanowni Państwo, sytuacja epidemiologiczna w Polsce jest poważna i bez wątpienia ulegnie zaostrzeniu. Nie mamy jednak powodów do niepokoju, musimy wspólnie przejść przez ten trudny okres. Proszę Państwa o przestrzeganie podstawowych zasad, które pomogą opanować tę sytuację. Unikajmy przebywania w większych skupiskach, ograniczmy kontakty z innymi osobami, utrzymujmy podwyższony poziom higieny. W sytuacjach, w których nie jest to konieczne z uwagi na wykonywanie obowiązków służbowych, ciągłość badań naukowych czy terminowe sprawy urzędowe, proszę o pozostanie w domach. Czas zawieszenia zajęć dydaktycznych i ograniczenia działalności Uniwersytetu nie jest czasem na załatwianie zaległych spraw i rozwijanie życia towarzyskiego. Każdy z nas musi mieć świadomość, że bez uciążliwych, ale koniecznych ograniczeń w naszym codziennym życiu i funkcjonowaniu, opanowanie rozprzestrzeniania się wirusa będzie bardzo trudne, a liczba zachorowań zdecydowanie się zwiększy. Pamiętajcie Państwo, że jako członkowie wspólnoty uniwersyteckiej mamy do odegrania szczególną rolę w społeczeństwie, jesteśmy pilnie obserwowani i brani za wzór. Pokażmy swoją postawą i zachowaniem jak przejść przez ten trudny czas. Znam doskonale naszą Wspólnotę i wiem, że wykażecie się Państwo solidarnością ze wszystkimi, których obecna sytuacja dotknie w szczególny sposób, zachowacie spokój, powściągliwość i zrozumienie dla wprowadzanych ograniczeń i rygorów. Jako członkowie społeczności akademickiej zdawaliśmy z powodzeniem wiele egzaminów, także ten zdamy wzorowo.

Z poważaniem

 

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

prof. dr hab. Andrzej Tretyn