HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

List Prorektorów do Studentek i Studentów

List Prorektorów do Studentek i Studentów

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

Mamy nadzieję, iż macie się Państwo dobrze, mimo szczególnej sytuacji w Polsce i na świecie. Liczymy na to, że w najbliższych dniach dotrzecie bezpiecznie do Bydgoszczy i Torunia, gdzie razem rozpoczniemy nowy rok akademicki.

Zapewniamy, że uniwersytet w nowym roku akademickim będzie dla Państwa otwarty i dostępny tak dalece, jak to tylko możliwe. Nie możemy jednak pominąć kwestii bezpieczeństwa ważnych dla Państwa, całej społeczności akademickiej i mieszkańców miast, w których funkcjonujemy, ale także Państwa krewnych i bliskich. W dalszej części listu opisujemy kilka najistotniejszych tematów, które jak sądzimy mają kluczowe znaczenie dla organizacji Państwa studiów w najbliższym roku akademickim.

Zajęcia dydaktyczne

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na zmiany w trybie zajęć, zgodne z komunikatem JM Rektora z 28 sierpnia i zarządzeniem ws. organizacji kształcenia z 8 września. Na stronach swoich wydziałów i szkół doktorskich znajdziecie Państwo informacje o zajęciach, które zostaną przeprowadzone w formie stacjonarnej i plany wszystkich zajęć danego kierunku. Chcielibyśmy również zwrócić Państwa uwagę na potrzebę rejestracji na zajęcia ogólnouniwersyteckie, z języka obcego i wychowania fizycznego:

  • - lektoraty języków obcych będą prowadzone wyłącznie w formie zdalnej, prosimy o zarejestrowanie się na nie zgodnie z instrukcją w Toruniu albo w Bydgoszczy.
  • - formę zajęć wychowania fizycznego (zdalną bądź kontaktową) wybieracie Państwo sami, Uniwersyteckie Centrum Sportowe opublikowało instrukcję w tej sprawie, procedura zapisów w Collegium Medicum UMK znajduje się tutaj.
  • - 28 września rozpocznie się rejestracja zajęcia ogólnouniwersyteckie, przy czym wykłady będą się odbywać włącznie w formie zdalnej.

Informacje o dyżurach dydaktycznych pracowników znajdziecie Państwo na stronach swoich wydziałów wraz ze wskazaniem, czy będą się one odbywać w formie tradycyjnej czy zdalnej.

Studentom rozpoczynającym studia zalecamy możliwie najszybsze założenie konta na centralnym serwerze kont UMK. Dzięki niemu będziecie Państwo mogli utworzyć konto na platformie Office 365, niezbędne do udziału w zajęciach zdalnych prowadzonych z wykorzystaniem MS Teams. Szczegółowe informacje na ten temat oraz w kwestii innych narzędzi nauczania zdalnego UMK znajdziecie Państwo na stronach Uniwersyteckiego Centrum Informatycznego. Na początku roku akademickiego pojawią się szkolenia dedykowane studentom wspomagające zdalne nauczanie.

Domy Studenckie

Przypominamy, że zakwaterowanie w akademikach zostało ograniczone do 2 osób w jednym pokoju, obowiązuje także całkowity zakaz odwiedzin. Ponieważ z powodów sanitarnych zakwaterowanie w Domach Studenckich odbywa się po uprzednim umówieniu z administracją DS, Rektor UMK podjął decyzję o niepobieraniu opłaty dobowej za okres od 28 do 30 września.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Zwracamy Państwa uwagę na konieczność przestrzegania reguł bezpieczeństwa sanitarnego, opisanych w załączniku do zarządzenia Rektora UMK. W szczególności prosimy o stosowanie maseczek lub innych środków ochronnych wskazanych w zarządzeniu, przestrzeganie zasad dystansu społecznego i higieny.

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

Najbliższy rok akademicki będzie dla nas wszystkich sporym wyzwaniem, któremu nie sprostamy bez Państwa zaangażowania i wsparcia, w szczególności w kwestii zachowania bezpieczeństwa. Wierzymy w to, że przy wspólnym wysiłku nauczycieli akademickich i studentów jesteśmy w stanie zachować uniwersytet jako miejsce i wspólnotę otwartą dla nas wszystkich, bezpieczną i prowadzącą kształcenie na najwyższym poziomie.

Z wyrazami szacunku

                                                                                                              prof. dr hab. Przemysław Nehring

                                                                                                              prof. dr hab. Beata Przyborowska